Студентска научна сесия, посветена на съвременни тенденции в развитието на информационните технологии, предизвика участници от Украйна, Молдова, Англия, и възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Студентският форум бе организиран по проект, реализиран от катедра „Бизнес информатика” и финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на Свищовската академия научна дейност. 

С приветствие към участниците, сесията откри ректорът, проф. д-р Иван Върбанов, който заедно със свой колега преди повече от 15 години прави първия сайт за обучение на свищовски студенти, съществуващ и до днес. „Стопанската академия винаги се е стараела да стимулира участието на студентите в изследователски проекти и научни форуми, както и да публикува резултатите им от научни изследвания”, подчерта проф. Върбанов. Той определи като „изключително голяма” ролята на Катедрата за задълбочаване на теоретичните и практическите знания на студентите, актуализирайки ги съобразно най-новите тенденции в сферата на информационните технологии, както и при подготовката им като изследователи.

Приветствие с пожелание за успешно представяне и ползотворни дискусии отправи към участниците деканът на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, проф. д-р Виолета Краева. Според ръководителя на Катедрата доц. д-р Веселин Попов, студентският научен форум е в съответствие с национални и международни приоритети, стратегии и програми като Стратегия „Европа 2020“, Националната стратегия за младежта (2012-2020), Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и др. 

За научна сесия, посветена на съвременни тенденции в развитието на информационните технологии, са представени 34 доклада, 10 от които са на чуждестранните участници. Основните направления на студентските разработки са „Бизнес информационни системи”, „Електронен бизнес”, „Изчисления в облака”, „Информационна сигурност”, „ИТ в електронното обучение”. По проекта е предвидено издаване на сборник с представените доклади в електронен формат.

Чрез проведения форум, преподавателите от катедра „Бизнес информатика”, които имат дългогодишни традиции и опит във включване на студенти чрез различни форми в научноизследователска работа, за пореден път осигуриха възможност на бъдещите ИТ-специалисти да представят свои научни разработки.