Връчване на дипломите на ОКС „Бакалавър“ – дипломирани юли 2015 г.

1