Проф. д-р ик.н. Румен Върбанов

Длъжност : Гост професор 
                    
                       

Научни интереси
Интернет технологиите и тяхното приложение в бизнеса, мрежовите решения и инфраструктурни проекти за електронен бизнес и електронна търговия, приложението на Web 2.0 и облачения компютинг в малкия и среден бизнес. Активно работи с предприятия от сферата на малкия и среден бизнес чрез предоставяне на консултантски услуги, методически материали и конкретни решения и анализи в областта на електронната търговия и подобряване състоянието на информационните системи на базата на Web 2.0 технологиите.

Избрани публикации
Монографии
Мениджмънтът на 21 век: предизвикателства и отговорности
Виолета Краева, Мария Андреева, Милка Бакърджиева
Библиотека Стопански свят, бр. 126, с. 92-123
АИ Ценов, 2015
1310-2737
32 с.
Бизнес в средата на Web 2.0. (Web 2.0, Enterprise 2.0, Cloud Computing, SaaS). Библиотека „Стопански свят”, АИ Ценов, Свищов, 2011, №111, 243 с.
Библиотека Стопански свят, бр. 111, с. 1-243
АИ Ценов, 2011
1310-2737
243 с.
Информационные технологии внутрифирменного управления
Виолета Краева, Петя Емилова, A. Ю. Заложнев, Т. В. Воропаева, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов, А. В. Щепкин
Б. и., 2010
978-5-91265-038-3
451 с.
Информационни технологии в бизнеса. 
Виолета Краева, Красимир Шишманов, Емил Денчев, Камелия Стефанова, Силвия Парушева, Павел Петров
Фабер, 2009
978-954-400-133-9
318 с.
България в европейското информационно пространство. Библиотека „Стопански свят”, Свищов, АИ Ценов, 2007, № 88. 192 с. ISSN-1310-2737
Библиотека Стопански свят, бр. 88, с. 1-192
АИ Ценов, 2007
1310-2737
192 с.
Студии
Изследване и анализ на използването на интернет технологии в бизнеса на малките и средни предприятия в България и в Европейския съюз
Веселин Попов, Наталия Маринова, Стефан Петров
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 75-104
АИ Ценов, 2012
1312-3815
30 с.
Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия - състояние, възможности и практически решения
Веселин Попов, Емил Цанов, Асен Божиков
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. CXIV, с. 7-76
АИ Ценов, 2011
0861-8054
70 с.
Фактори и предпоставки за електронна търговия в България и Европейския съюз. Икономически изследвания, № 1, 2011. с. 132-166.
Икономически изследвания, бр. 111, с. 132-166
Икономически институт на БАН, 2011
0205-3292
35 с.
Изследване на състоянието и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия
Веселин Попов
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 15, с. 359-412
АИ Ценов, 2011
1312-3815
54 с.
Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнес информационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност
Веселин Попов
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 15, с. 175-224
АИ Ценов, 2011
1312-3815
50 с.
Методика за изграждане на система за електронна търговия в малки и средни предприятия. Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов, Годишник на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, том CXIII, 2010, с. 39-158. ISSN-0323-9470.
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. CXIII, с. 39-158
АИ Ценов, 2010
0861-8054
120 с.
Статии
Ново поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания
Красимир Шишманов
Народностопански архив, LXVII, бр. 3, с. 27-48
АИ Ценов, 2014
0323-9004
22 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА BYOD - ПРЕДИМСТВА, РИСКОВЕ И ПОДХОДИ. Бизнес управление, Свищов, 2014, № 2, с. 56-71. ISSN 0861-6604.
Бизнес управление, 2014, бр. 2, с. 56-71
АИ Ценов, 2014
0861-6604
16 с.
Подход към използване на Enterprise 2.0 от компаниите. Бизнес управление, Свищов, 2013, № 1, с. 56-71. ISSN 0861-6604.
Бизнес управление, 23, бр. 1, с. 56-71
АИ Ценов, 2013
0861-6604
16 с.
Катедра „Бизнес информатика” – 45 години успешно присъствие в образователната и научно-изследователската дейност
Наталия Маринова, Красимир Шишманов
Народностопански архив, бр. 1, с. 92-102
АИ Ценов, 2012
0323-9004
11 с.
Малкият и среден бизнес и предизвикателствата на съвременните интернет технологии
Веселин Попов
Диалог, бр. Тематичен I - авг., с. 110-124
АИ Ценов, 2012
1311-9206
15 с.
WEB 2.0 – A New Medium for Business Process Management. Narodnostopsnski Arhiv, Year LXIV, International Edition – 2011, p. 35-54. ISSN 0323-9004.
Narodnostopanski arhiv, бр. 5, с. 35-54
Academic publishing house "Cenov", 2011
0323-9004
20 с.
Един подход за формиране на политика за безопасност и защита на данните в малки и средни предприятия
Веселин Попов
Диалог, бр. Извънреден тематичен брой октомври 2011, с. 103-118
АИ Ценов, 2011
1311-9206
16 с.
Подходи и варианти за реализиране на системи за електронна търговия в малките и средни предприятия
Веселин Попов
Диалог, бр. Извънреден тематичен брой октомври 2011, с. 103-118
АИ Ценов, 2011
1311-9206
16 с. 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕХОДА НА КОМПАНИИТЕ КЪМ ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ. Икономика 21, Свищов, № 2, 2011, с. 182-200. ISSN 1314-3123.
Икономика, бр. 2, с. 182-200
Стандарт Финанс АД, 2011
1314-376X
19 с.
WEB 2.0 – НОВА СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ. Народностопански архив, 2011, № 2, с. 39-60. 0323-9004.
Народностопански архив, бр. 2, с. 39-60
АИ Ценов, 2011
0323-9004
22 с.
Облачните изчисления и новото поколение корпоративни бизнес информационни системи. Бизнес управление, Свищов, 2011, № 1, с. 142-159. ISSN 0861-6604.
Бизнес управление, бр. 1, с. 142-159
АИ Ценов, 2011
0861-6604
18 с.
Подход к разработке проекта интернет бизнеса. ЕКОНОМIЧНИЙ ВIСНИК ДОНБАСА. (Науковий журнал). 2010, №2 (20), с. 184-191. ISSN 1817-3772
Економiчний вiсник Донбасу, бр. 2 (20), с. 184-191
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2010
1817-3772
8 с.
Rumen VARBANOV. Using the Internet in Small- and Medium-sized Enterprises. Journal „ECONOMICA” nr3 (73) 2010. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA. Revistă ştiinţifico-didactică. © Departamentul Editorial–Poligrafic al ASEM. P. 143-152. ISSN 1810-9136.
Economica, бр. 3 (73), с. 143-152
ASEM, 2010
1810-9136
10 с.
Използването на информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес
Наталия Маринова
Народностопански архив, бр. 2, с. 40-64
АИ Ценов, 2010
0323-9004
25 с.
ИТ в малките и средни предприятия – състояние и тенденции. CIO, 2010, №7, с. 8-17. ISSN 13112-5605.
CIO, бр. 7, с. 8-17
Ай Си Ти Медиа, 2010
1311-3151
10 с.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА ИТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ. CIO, септември 2010, № 9, с. 26-29. ISSN 13112-5605.
Икономедиа АД, 2010
4 с.
Разработване на политика за безопасност на електронната търговия. Бизнес управление, Свищов, 2010, № 1, с. 94 -113. 0861-6604
Бизнес управление, бр. 1, с. 94-113
АИ Ценов, 2010
0861-6604
20 с.
Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия
Наталия Маринова
Икономически алтернативи, бр. 5, с. 134-140
УНСС, 2010
1312-5281
7 с.
Успешното решаване на проблемите с бизнес софтуера за SMB сектора изисква обединени усилия. Народностопански архив, Свищов, 2010, № 2, с. 124-129. ISSN 0861-6604.
Народностопански архив, бр. 2, с. 124-129
АИ Ценов, 2010
0323-9004
6 с.
The Role of Electronic Governance in the Contemporary Knowledge Society /. Narodnostopanski Arhiv. Year LXII, International edition – 2009. p. 63-77.
Narodnostopanski arhiv, LXII, бр. 5, с. 63-77
Academic publishing house "Cenov", 2009
0323-9004
15 с.
Web услугите – нов бизнес модел или възможност за съвместна работа на компаниите в Интернет. Бизнес управление, Брой 2, 2009, №2, с. 88-98. ISSN 0861-6604.
Бизнес управление, бр. 2, с. 88-98
АИ Ценов, 2009
0861-6604
11 с.
Безопасност на електронната търговия: рискове и възможни последици. Народностопански архив, Свищов, 2009, № 4, с. 31-54. 0323-9004.
Народностопански архив, бр. 4, с. 31-54
АИ Ценов, 2009
0323-9004
24 с.
Информационни и комуникационни технологии в бизнеса – съвременни тенденции и измерения. Бизнес управление, Свищов, 2009, № 1, с. 66-91. 0861-6604
Бизнес управление, бр. 1, с. 66-91
АИ Ценов, 2009
0861-6604
26 с.
Ролята на електронното управление в съвременното общество на знанието. Народностопански архив, Свищов, 2008, № 4, с. 93-120. 0323-9004.
Народностопански архив, бр. 4, с. 93-120
АИ Ценов, 2008
0323-9004
28 с.
Електронната търговия – ключов фактор за конкурентоспособността на малкия и среден бизнес. Народностопански архив, Свищов, 2008, № 4, с. 18-32. ISSN 0323-9004.
Народностопански архив, бр. 4, с. 18-32
АИ Ценов, 2008
0323-9004
15 с.
Обучението по информатика във висшите училища - нови предизвикателства и решения.
Петя Емилова
Народностопански архив, бр. 2, с. 102-106
АИ Ценов, 2008
0323-9004
5 с.
Стратегията за аутсорсинг на информационните технологии: предизвикателство или необходимост. Икономическа мисъл, София, 2007, № 3, с. 45-69. ISSN 0013-2993.
Икономическа мисъл, бр. 3, с. 45-69
Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2007
0013-2993
25 с.
Аутсорсингът – един нов модел за управление на информационните ресурси. Бизнес управление, 2007, № 1, с. 85-114. 0861-6604
Бизнес управление, бр. 1, с. 85-114
АИ Ценов, 2007
0861-6604
30 с.
Електронно правителство и електронни услуги (българският опит да се използват информационни технологии в административното управление). Бизнес управление, Свищов, 2007, № 4, с. 93-120. 0861-6604
Бизнес управление, бр. 4, с. 93-120
АИ Ценов, 2007
0861-6604
28 с.
Доклади
Enterprise 2.0 – нов подход към създаването на корпоративни информационни системи. Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението на XXI век – решения за стабилност и растеж“, 8-9 ноември 2011. АИ „Ценов”, Свищов, 2011 г., том III, с. 142-147. ISBN 978-954-23-0679-5 (т. 3).
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 142-147
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
6 с.
Интернет технологии в бизнеса: нови възможности и решения за българските малки и средни предприятия
Наталия Маринова
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 82-90
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
9 с.
Четвърто поколение системи за електронен бизнес и електронна търговия. В: „Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката”. Сборник анотации на Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Икономика на съобщенията” към УНСС. 8-9 октомври 2010 г., София, с. 41-42.
Комуникации, информационни технологии и статистика: актуални проблеми на теорията и практиката : Международна конференция - София, 2011 г., с. 41-42
Унив. изд. Стопанство, 2011
978-954-644-206-2
2 с.
Електронна търговия в средата на Web 2.0. В: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие „СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС – КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ НАУКА И ПРАКТИКА” (12-13 май 2011 г.). АИ „Ценов”, Свищов, 2011 г., том II, с. 41-49. ISBN 978-954-23-0593-5.
Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие - Свищов, 12-13 май 2011 г., с. 41-49
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0593-4
9 с.
Съвременни измерения на безопасността на електронната търговия. В:юбилейна научна конференция: „ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ПРОМЯНАТА”. 4-5 ноември 2010 г. 60 години катедра „Обща теория на икономиката” 1950-2010 г. АИ „Ценов”Свищов, 2010, с. 422-428. ISBN 978-954-23-0484-5.
Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция - Свищов, 4-5 ноември 2010 г., с. 422-428
АИ Ценов, 2010
7 с.
Аутсорсингът на ИТ инфраструктура – достъпен модел за малкия и среден бизнес. (Пленарен доклад). В: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХОРИЗОНТ 2020 ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЯ И БИЗНЕСА”. АИ „Ценов”, 2010, ТОМ I, с. 40-51. ISBN 978-9IU-23-0480-7.
Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл] - Свищов, 7-8 октом. 2010 г., с. 40-51
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0480-7
12 с.
Проблеми на безопасността на електронната търговия. Сборник доклади от международна научна конференция „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ”, 25-26 септември 2009, Равда. Университетско издателство „Стопанство”, 2010, с. 16-19. ISBN 978-954-644-134-8.
Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи : Международна научна конференция - Равда, 25-26 септември 2009 г., с. 16-19
УНСС, 2010
978-954-644-134-8
4 с.
Съвременни тенденции и решения в областта на електронния бизнес и електронната търговия
Веселин Попов
Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи : Международна научна конференция - Равда, 25-26 септември 2009 г., с. 139-142
УНСС, 2010
978-954-644-134-8
4 с.
Электронная торговля для малых и средних предприятий – новые возможности и вызовы в эпоху интернет экономики. COBPEMEHHЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ. Сборник научных трудов Междунородной научно-практической конференции по современным проблемам прикладной информатики. 25-27 мая 2010 года. Санкт-Петербург, Издателство Политехнического университета, 2010, с. 59-69. (Електронна търговия за малки и средни предприятия - нови възможности и предизвикателства в епохата на Интернет)
Cовременные проблемы прикладной информатики: Сборник научных трудов Междунородной научно-практической конференции по современным проблемам прикладной информатики - Санкт-Петербург, 25-27 мая 2010 года., с. 59-69
Политехн. ун-та, 2010
978-5-7422-2597-3
11 с.
DEVELOPING A STRATEGY AND POLICY FOR ELECTRONIC TRADING SECURITY. SECURITATEA INFORMATIONALA 2010. Conferinta international, (editia a VII-a), 15-16 aprilie 2010, p. 10-11. ISBN 978-9975-75-509-2. (Разработване на стратигия и политика за сигурност на електронната търговия)
Securitatea Informationala 2010: Conferinta internationala - Chisinau, 15-16 aprilie 2010 г., p. 10-11
Academia de Studii Economice din Moldova, 2010
2 с.
Информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия: Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. - Свищов, АИ Ценов, 2010, - с. 23-38. (Пленарен доклад), ISBN 978-954-23-0455-5.
Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция - Свищов, 23-24 април 2010 г., с. 23-38
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0455-5
16 с.
Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия: състояния и решения
Веселин Попов
Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 226-232
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0446-9
7 с.
Съвременни информационни технологии в малките и средни предприятия: нови възможности и перспективи. В: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА. Сборник доклади от международна научна конференция „40 години катедра „Информатика”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически Университет – Варна, 2010, с. 55-62. (пленарен доклад). ISBN 978-954-21-0446-9. 
Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 55-62
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0446-9
8 с.
Подготовка на ИТ специалисти във ВУЗ: състояние, проблеми и решения. Сборник доклади на Научно-практическа конференция „Научно въздействие за ефективен управленски процес – проблеми и решения. Свищов, 30-31 октомври 2009 г. Академично издателство „ЦЕНОВ” – Свищов, с. 46-57. ISBN 978-954-23-0442-5.
Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г., с. 46-57
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0442-5
12 с.
Съвременни измерения на мениджмънта и информационната среда на фирмата. В: АГРАРНИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА. Научно-практическа конференция с международно участие. 25 години катедра „Аграрна икономика”, СА „Д. А. Ценов” – Свищов, 2009, с. 486-494. 978-954-23-0442-5.
Еленко Захариев
Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г., с. 486-494
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0438-8
9 с.
Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на Web 2.0. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование „15 ГОДИНИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ”, 15-17 май 2009 г. гр. Свищов. Сборник доклади, том II, АИ „Ценов”, Свищов, 2010 г., с. 280-291. ISBN 978-954-23-0487-6. 
Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади - Свищов, 15-17 май 2009 г., с. 280-291
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0487-6
12 с.
Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на Web 2.0. В: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование „15 ГОДИНИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ”, 15-17 май 2009 г. гр. Свищов. Сборник резюмета, том I, Академично издателство „Ценов” , Свищов, 2009 г., с. 289-292. ISBN 978-954-23-0427-2.
Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади - Свищов, 15-17 май 2009 г., с. 289-292
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0487-6
4 с.
MODERN ELECTRONIC SERVICING OF THE POPULATION. Четвърта Египетско-Българска конференция “Бизнесът и пазарите в глобалната икономика – икономически растеж, конкуренция, сътрудничество и съпротива”, Университет “Суецки канал” – Исмаилия, АР Египет, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, Република България, 2008 г., 12 с. (Съвременни електронни услуги за населението)
Четвърта Египетско-Българска конференция “Бизнесът и пазарите в глобалната икономика – икономически растеж, конкуренция, сътрудничество и съпротива" - Исмаилия, АР Египет, 2008 г., p. 1-12
Б. и., 2008
12 с.
Интернет и предизвикателствата към информационната среда и мениджмънта на организацията. Юбилеен алманах „Мениджмънт на 21 век”, посветен на 40-годишнината на катедра „Мениджмънт”, с. 125-147. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2007 г.
Мениджмънт на 21 век : Юбилеен алманах - Свищов, 2007 г., с. 125-147
АИ Ценов, 2007
978-954-23-0372-5
23 с.
Трудно настояще и несигурно бъдеще за електронната търговия. Бизнес информатика. Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-та годишнина на специалност „Информатика” в УНСС, Катедра „Информатика”, С., 2007, с. 20-31.
Биднес информатика : Сборник доклади от международна научна конференция по повод 40-та годишнина на специалност „Информатика” - София, 2007 г., с. 20-31
УНСС, 2007
12 с.
Информационные технологии в обучении студентов-экономистов и вызовы информационного общества. Доклад на международна научно-практическа конференция „Новые информационные технологии в образовании”. Сборник доклады и выступления участников седьмой Международной научно-практической конференции „Использование программных продуктов фирмы „1С” в инновационной деятельности учебных заведении” 30-31 января 2007 г. Под общей редакцией д.эк.наук проф. Чистова Д.В. Москва, с. 95-108. (Информационни технологии в обучението на студентите икономисти и предизвикателствата на информационното общество)
Новые информационные технологии в образовании : Сборник доклады и выступления участников седьмой Международной научно-практической конференции - Москва, 30-31 января 2007 г., с. 95-108
1С-Москва, 2007
5-9677-0186-9
14 с.
Информационные технологии в обучении студентов-экономистов и вызовы информационного общества. Доклад на международна научно-практическа конференция „Новые информационные технологии в образовании”. Сборник доклады и выступления участников седьмой Международной научно-практической конференции „Использование программных продуктов фирмы „1С” в инновационной деятельности учебных заведении” 30-31 января 2007 г. Под общей редакцией д.эк.наук проф. Чистова Д.В. Москва, с. 95-108. (Информационни технологии в обучението на студентите икономиски и предизвикателствата на информационното общество)
Новые информационные технологии в образовании : Сборник доклады и выступления участников седьмой Международной научно-практической конференции - Москва, 30-31 января 2007 г., с. 95-108
1С-Москва, 2007
5-9677-0186-9
14 с.
Проникването на Интернет в България и европейските реалности. Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в обединена Европа”, 70 години висше училище (1936-2006). Сборник доклади от Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в обединена Европа”, с. 292-301. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 г.
Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция - Свищов, 9-10 ноември 2006 г., с. 292-301
АИ Ценов, 2006
954-23-0323-8
10 с.
Обосновка на стратегия за онлайн бизнес. Юбилейна международна научна конференция “40 години катедра Безнесинформатика”. Сборник доклади от конференцията “Информационно осигуряване на бизнеса”, с. 87-95. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006 г. 
АИ Ценов, 2006
9 с.
WEB сайтът на компанията като елемент на информационната инфраструктура на фирмата
Георги Сирашки
Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 29-31 май 2003 г., с. 66-76
АИ Ценов, 2003
954-23-0136-7
11 с.
Учебници
Бизнес информатика
Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2014
978-619-00-0110-2
512 с.
Върбанов, Р. и др., Web технологии. Изд. „Наука и икономика“, Варна, 2014. (Глава 1, Глава 2, Глава 3 и Глава 4, с. 11-73 ). ISBN 978-954-21-0752-1. 247 с.
Стефан Дражев, Павел Петров, Радка Начева
Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
ISBN 978-954-21-0752-1
62 с.
Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта
Фабер, 2014
414 с.
Бизнес информатика
Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2012
978-954-400-752-2
500 с.
Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. Изд. “Faber”, В. Търново, 2013, 415 с. ISBN 978-954-400-136-0
Фабер, 2012
415 с.
Операционни системи. Свищов, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2012, 318 с. ISBN 978-954-400-757-7.
Фабер, 2012
318 с.
Бизнес информатика
Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова, Богомил Трайков
Фабер, 2009
978-954-400-107-0
523 с.
Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. (в съавт. ). Изд. “Faber”, В. Търново, 2009, 414 с. ISBN 978-954-400-136-0
Фабер, 2009
414 с.
Корпоративни мрежови архитектури и технологии. Изд. “Faber”, В. Търново, 2009, 379 с. 978-954-400-028-8.
Фабер, 2009
397 с.
Бизнес информатика
Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0405-0
486 с.
Операционни системи
Веселин Попов
Абагар, 2008
978-954-427-772-7
456 с.
Основи на електронния бизнес. Свищов, АИ “Ценов”, 2007, 336 с. 978-954-23-0334-3; 978-954-21-0446-9
АИ Ценов, 2007
978-954-21-0446-9
336 с.
Информатика
Агоп Саркисян, Любен Краев, Йордан Николаев, Богомил Трайков, Димитър Даков, Красимир Шишманов, Виолета Краева, Павлина Цветанова
Academic publishing house "Cenov", 2006
954-23-0292-4
456 с.
Компютърни мрежи. Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 359 с. ISBN-10: 954-23-0294-0; ISBN-13: 978-954-23-0294-0
АИ Ценов, 2006
978-954-23-0294-0
359 с.
Учебни пособия
Магистърски семинар, специализация „Информационни технологии в бизнеса, ЦМО, Свищов, АИ “Ценов”, 2012, 34 с.
АИ Ценов, 2013
34 с.
Основи на електронния бизнес. (Тестове за самоподготовка и изпитни материали), ЦМО, Свищов, АИ “Ценов”, 2012, 33 с.
АИ Ценов, 2012
33 с.
Корпоративни мрежови архитектури и технологии (Тестове за самоподготовка и изпитни материали), ЦМО, Свищов, АИ “Ценов”, 2009, 35 с.
АИ Ценов, 2009
35 с.
Магистърски семинар, специализация „Информационни технологии в бизнеса, ЦМО, Свищов, АИ “Ценов”, 2009, 34 с.
АИ Ценов, 2009
35 с.
Операционни системи
Веселин Попов
АИ Ценов, 1999
239 с.
Операционни системи
Веселин Попов
АИ Ценов, 1997
144 с.