Дисциплина: Електронни системи за разплащания

Проф. д-р. Красимир Шишманов
#
Ас. д-р Кремена Маринова
#

      Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използването на банковите карти, електронното банкиране и онлайн разплащателните системи са най-предпочитаните способи за осъществяване на финансовите взаимоотношения между организациите и фирмите и гражданите.
      Целта на настоящия курс е да се представят най-перспективните направления в развитието на електронните разплащания. Съдържанието на  курса разкрива текущото състояние и перспективите при прилагане на банковите карти електронно банкиране, разплащане през Интернет и всички други инструменти за разплащане, които са на разположение на потребителите, с което се увеличава ефективността и конкурентоспособността на тяхната дейност.