Дисциплина: Системи за електронна търговия

Доц. д-р. Веселин Попов
#
Проф. д-р Красимир Шишманов
#

      Целта на курса е придобиване на познания и практически умения  в една  развиваща се и постоянно доказваща своята перспективност област, каквато е електронната търговия, да представи информационната инфраструктура използвана в електронната търговия, студентите да придобият практически умения за проектиране и разработване на ефективни уеб сайтове за електронни магазини.
      В началото курсът въвежда студентите в технологичната инфраструктура, която е предпоставка и база за функциониране на електронната търговия – Интернет, World Wide Web, уеб сървъри, софтуерни инструменти за поддържане и управление на уеб сайтове. Студентите получават задълбочени знания за формите и инструментите използвани за електронна търговия; перспективните направления за развитие в тази област; концепцията и приложението на мобилната търговия. В следващите части се акцентира на планирането, изграждането на инфраструктура за електронна търговия и интегрирането й с другите приложения в корпоративната информационна система; разработването на проект за е-търговия и стартирането на успешен онлайн бизнес; представят се и детайлно се сравняват решения за е-търговия в зависимост от начина на хостване. В последната част на курса, в практически стъпки се представя планирането, разработването и SEO оптимизацията на уеб сайт за електронен магазин.