Дисциплина: Електронна търговия и дигитални пазари

Проф. д-р. Красимир Шишманов
#
Гл. ас. д-р Мария Ташкова
#

       Целта на курса по "Електронна търговия и дигитални пазари" е придобиване на познания и практически умения  в една  развиваща се и постоянно доказваща своята перспективност област, каквато е електронната търговия. Идеята е - да се   подготвят на висококвалифицирани специалисти, които да са способни да проектират и организират дейността на компаниите в съответствие с модерните форми и технологични изискванията на електронната търговия.
       В резултата на получените знания и придобитите практически умения, магистрите трябва да могат да дефинират на възможностите и ползите от електронната търговия, да анализират алтернативите решения, да предлагат подходите и пътищата за тяхното осъществяване.