Дисциплина: Защита на дигиталните транзакции

Доц. д-р. Петя Емилова
#
Ас. Юрий Кузнецов
#

Учебният курс е посветен на проблемите на сигурността на дигиталните транзакции в електронния бизнес и по-специално в електронната търговия. Темите са организирани в две части. Част 1 (теми от 1 до 5) е посветена на общи проблеми на информационната сигурност като същност, управление на риска, криптография, компютърни престъпления и атаки, модели за сигурност и др., валидни за всички компютърни системи. Втората част (теми от 6 до 10) е посветена на проблемите на сигурността в електронната търговия и разглежда специфични аспекти на атаки и защита на комерсиалната електронна транзакция.