Дисциплина: Интеграция на системи и приложения

Доц. д-р. Веселин Попов
#
Доц. д-р. Наталия Маринова
#

Дисциплината „Интеграция на системи и приложения“ осигурява на студентите фундаментални знания за концепцията и същността на интеграцията вътре в информационните системи, а също и между тях. Студентите ще разберат принципите за ефективно използване на съвременните информационни технологии за интеграция на информационните системи. Представят се нивата на интеграция. Обяснява се ролята на софтуерните компоненти използвани в интеграцията. Подробно се разглежда архитектурата ориентирана на услуги. Представя се същността и базовите технологии за уеб услуги, които са универсално средство за  интеграция на информационни системи. Разглеждат се възможностите за реализиране на уеб услуги в платформите Microsoft .NET и J2EE. В края на курса се разглежда приложението на сервизната шина като средство за интеграция. В практически стъпки се обяснява използването на Talend ESB за създаване и изпълнение на уеб услуга осъществяваща интеграция на приложения.