Дисциплина: Софтуерен инжинеринг

Проф. д-р. Красимир Шишманов
#
Ас. Асен Божиков
#

Автоматизирането на бизнес-процесите в последните години е немислимо без прилагането и активното използване на софтуерните решения (програмни продукти) във всички сфери на обществената практика.

Целта на дисциплината е да се предоставят на студентите необходимите знания по софтуерните инженеринг, както и да се разгледат въпросите, съпътстващи цялата технология по проектиране, създаване, внедряване и съпровождане на един програмен продукт. От важно значение са темите за документирането, рекламирането, маркетинга и успешното реализиране в практиката на даден програмен продукт.
Представят се за дискусия състоянието и проблемите по внедряването и използването на програмни продукти в ключови области на стопанския живот.