Дисциплина: Облачни изчисления

Доц. д-р. Веселин Попов
#
Доц. д-р. Петя Емилова
#
Доц. д-р. Наталия Маринова
#

Учебният курс „Облачни изчисления“ е предназначен за студентите в редовна и дистанционна форма на обучение по магистърска програма „Информационни системи и технологии в бизнеса“. Разглежданата в него тематика представлява интерес и за студентите от други специалности, защото облачните изчисления все по-интензивно се прилагат в много области на бизнеса.

Целта на курса е да даде на студентите комплексни теоретични знания и практически умения, свързани с използването на облачните технологии в дейността на бизнес организациите. Темите са организирани в три части. Част 1 (теми от 1 до 8) е посветена на теоретичните проблеми на облачните изчисления, свързани с еволюцията на информационните технологии и системи в организациите, довела до появата на облачните изчисления; същността на виртуализацията, която е технологичната основа на облачните изчисления; концепцията на облачни изчисления; архитектурата на облачните услуги; компонентите на облачната инфраструктура и видовете облаци; факторите за развитие; икономическите аспекти; и проблемите със сигурността на облачните изчисления. Част 2 (теми от 9 до 11) е посветена на практическите проблеми на приложение на облачните изчисления в различни сфери, като системите за управление на съдържанието, на бизнес процесите и на обучението на персонала. Част 3 (теми 12 и 13) представя водещите доставчици на облачни услуги и техните продукти; подробно се представя най-популярната платформа за облачни услуги Amazon Web Services (AWS); в практически стъпки се обяснява използването на Amazon Web Services за стартиране на виртуален сървър, съхраняване на файлове, споделяне на дигитална медия, хостване на уеб сайтове, използване на база от данни и анализиране на данните.