Дисциплина: Програмиране на мобилни приложения

Титуляр
Доц. д-р Веселин Попов
#
Водещ упражнения
ас. Ангелин Лалев
#

IV Курс, летен семестър, 4 кредита

Анотация:

Курсът ФММ-КБИ-Б-327 - "Програмиране на мобилни приложения" има за цел да запознае студентите с модерните средства и технологии за разработка на приложения за мобилни устройства. Дисциплината се фокусира върху програмиране за най-разпространената операционна система за такива устройства - Android и най-популярния език за програмиране в света - Java.

В началото курсът въвежда студентите в средата за разработка Android Studio – инсталиране, създаване на проекти, структура на приложенията за Android. Следва представяне на дейностите и клас Activity, елементите на потребителския интерфейс, намеренията (Intents), фрагментите, услугите и доставчиците на съдържание. Студентите се обучават в използване на бази от данни (SQLite) в мобилните приложения. Студентите получават знания и умения в използването на уиджети. Обяснява се отстраняването на грешки с Android Debug Bridge. Сериозно внимание се отделя на приложните интерфейси на Android. В края на курса се разглежда публикуването на приложения в Google Play. Студентите се въвеждат в 2D и 3D графика за Android.