Дисциплина: Системи за управление на уеб съдържание

Титуляр
Доц. д-р Веселин Попов
#

III курс, летен семестър, 6 кредита

Анотация:

Целта на учебният курс е да предостави на студентите теоретични знания и практически умения за системите за управление на уеб съдържание, тяхното използване за създаване и поддържане на бизнес уеб сайт и публикуване на съдържание в уеб.

В началото курсът въвежда студентите в същността на управление на съдържанието в бизнес организациите. Представят се системите за управление на корпоративното съдържание, описва се жизненият цикъл на стратегията за управление на съдържанието в бизнес организациите.

В следващата част на курса се разглеждат критериите за избор на подходяща система за управление на уеб съдържанието, изучават се основните стъпки на процеса за създаване на уеб сайт и действията, свързани с подготовката и обработката на съдържание за уеб.

Прави се сравнителен анализ на системите за управление на уеб съдържанието, посочват се ключовите стъпки на стратегията за избор на подходяща система, представят се възможностите за придобиване на подобна система, разглеждат се системите за управление на съдържанието с отворен код, като основно се акцентира върху WordPress, Drupal и Joomla.

Последната част от курса е насочена към планиране, дизайн, изграждане и поддържане на бизнес уеб сайт посредством WordPress. На студентите се представя същността и функционалните възможности на WordPress, начините за изтегляне на софтуерния продукт и неговото инсталиране – локално и на сървъра, предоставящ хостинг. Детайлно се обясняват и практически се реализират действията, свързани с подготовката за създаване на уеб сайт, неговото планиране, изграждане, добавяне на бизнес функции и поддържане. Представят се дейностите за администриране на сайта, свързани с управление на потребителите, оптимизация за търсещите машини и повишаване на сигурността на уеб сайта.