Дисциплина: Софтуерен инжинеринг

Титуляр
проф. д-р Красимир Шишманов
#
Водещ упражнения
ас. Асен Божиков
#

IV курс, зимен семестър, 6 кредита

Анотация:

Автоматизирането на бизнес-процесите в последните години е немислимо без прилагането и активното използване на софтуерните решения (програмни продукти) във всички сфери на обществената практика. Софтуерните платформи са в процес на постоянно развитие и усъвършенстване, в резултат на повишените изисквания на потребителите.

Целта на дисциплината е да се предоставят на студентите необходимите знания по софтуерните инженеринг, както и да се разгледат въпросите, съпътстващи цялата технология по проектиране, създаване, внедряване и съпровождане на един програмен продукт. От важно значение са темите за документирането, рекламирането, маркетинга и успешното реализиране в практиката на даден програмен продукт.