Дисциплина: Системно програмиране в .NET

Титуляр
доц. д-р Веселин Попов
#
Титуляр
ас. Юрий Кузнецов
#
Водещ упражнения
ас. Юрий Кузнецов
#

III курс, летен семестър, 5 кредити

Анотация:

Курсът има за цел да задълбочи познанията на студените за програмиране в среда на .Net Framework. В дисциплината се разглеждат възможностите на GDI+. Студентите се запознават с технологията Windows Presentation Foundation и използване на езика XAML.  Разглеждат се възможностите за автоматизация на MS Windows чрез PowerShell и програмиране в среда на MS Office чрез използването на Visual Studio Tools for Office. Изучават се различните технологии за разпространение на приложения и модули.