Дисциплина: Въведение в програмирането на Java

Титуляр
доц. д-р Веселин Попов
#
Водещ упражнения
ас. Ангелин Лалев
#

III курс, летен семестър, избираема, 5 кредита

Анотация

Java е фундаментален програмен език, който се използва широко в най-разнородни видове системи – от уеб базирани приложения до програми за мобилни и вградени устройства. Неговата популярност е особено висока сред производителите на уеб и клауд-базирани информационни системи за икономическата сфера, поради тесните връзки на Java технологията с редица платформи и решения за бизнеса, включително предлаганите от Oracle, IBM, Google и Amazon. Поради това Java е от ключово значение за адекватната и пълна подготовка на студентите от специалност „Бизнес информатика”.

Придобитите знания в курса могат да бъдат използвани във всички дисциплини, свързани с програмиране и уеб-базирано програмиране и в частност – дисциплината, „Програмиране в среда на Web”.

Програмата е разделена на четири части, ориентирани към запознаване на студентите с основите на езика Java и разработване на уеб приложения, използващи бази от данни с помощта на сървъра за приложения Apache Tomcat:

  • Запознаване с интегрираната среда за програмиране Eclipse, виртуалната машина на Java и видовете надстройки на Java, както и инсталирането на Apache Tomcat;
  • Запознаването на студентите с JSP и основите на HTML;
  • Представяне на основните елементи на езика Java – литерали, типове, променливи, масиви, условни конструкции, цикли, класове и събития;
  • Запознаване на студентите с механизмите на Java и Apache Tomcat за управление на сесии и достъп до бази от данни;