Дисциплина: Уеб програмиране с ASP.NET

Титуляр
доц. д-р Веселин Попов
#
Водещ упражнения
докт. Теодор Тачев
#

III курс, летен семестър, 7 кредита

Анотация:

Дисциплината „Уеб програмиране с ASP.NET“ осигурява на студентите фундаментални знания и умения за разработване на Web базирани приложения за бизнеса. Студентите се обучават в създаване на уеб сайтове с динамично съдържание използващи бази от данни, създаване и употреба на уеб услуги. Като средство за разработване на уеб приложенията се използва технологията ASP.NET на Microsoft и езикът C#.

В началото курсът въвежда студентите в уеб програмирането, представяйки основните платформи за разработване на динамични уеб сайтове. Подробно се разглежда технологията ASP.NET и нейните възможности за създаване на уеб приложения. Студентите получават задълбочени знания и практически умения в създаване и управление на ASP.NET проекти, работа с уеб форми и уеб контроли, управление на състоянието на уеб страниците. Следваща стъпка е създаване на пълно функционални уеб страници чрез използване на стилове, теми и главни страници. Сериозно внимание е отделено на сигурността на уеб сайта. На студентите се представят технологиите Entity Framework и LINQ осигуряващи бързо и автоматизирано създаване на приложения работещи с бази от данни. Следваща стъпка е използване на технологията Ajax за създаване на бързи и динамични уеб страници. В края курсът завършва с представяне на уеб услугите. Обяснява се принципа им на действие, тяхната инфраструктура и сценариите за използването им. Подробно се разглежда използването на уеб услуги в .NET Framework и създаването на приложения базирани на WCF услуги.

Дисциплината „Уеб програмиране с ASP.NET“ осигурява приемственост на входа с преди това изучаваните дисциплини „Основи на програмирането“, „Уеб дизайн“, „Бази от данни“, „Системен анализ и проектиране на информационни системи“ и „Обектно-ориентирано програмиране“.

Придобитите посредством дисциплината „Уеб програмиране с ASP.NET“ знания и умения, студентите може да използват в изучаваните по-късно дисциплини от областта на програмирането и бизнес информационните системи. Те могат да послужат като основа за по-нататъшно развитие и специализиране в областта на разработването на уеб базирани бизнес приложения.