Дисциплина: Техническо осигуряване на информационни системи

Титуляр
проф. д-р Красимир Шишманов
#
Водещ упражнения
ас. Ангелин Лалев
#

II курс, зимен семестър, 6 кредита

Анотация:

Изучаването на дисциплината "Техническо осигуряване на информационни системи" разглежда основните въпроси на архитектурата и организацията на съвременните компютърни системи и офис техника.

Целта е да се формира познание за логическите и организационни принципи на работа на целия комплекс от компютърната и периферна техника, студентите да бъдат запознати както с основите компоненти на съвременната изчислителна техника така и да придобият съответните умения за ориентиране при избор на технически средства и оценка на техните характеристики.