Катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе за първи път онлайн традиционното Национално ученическо състезание, което през предходните години се реализираше в присъствен формат. Първото онлайн състезание по бизнес информатика, организирано със съдействието на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността към Свищовското висше училище, предизвика за участие 117 средношколци от 17 училища в цялата страна. Най-голям бе броят на учениците от 51 СУ „Елисавета Багряна” в София – 44, следвани от ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в Кюстендил – 16, ПМГ „Акад. Боян Петканчин” в Хасково – 11 и ПДТГ „Д. Хадживасилев” в Свищов с 10 участници. В състезанието се включиха и ученици от: ПГ по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали; 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” – София; Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор” – Плевен; СУ „Христо Ботев” – Оряхово; СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Смядово; ПГИ „Иван Илиев” – Благоевград; ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново; ПГМЕЕ Бургас; ПГМЕТТ „Христо Ботев” – Шумен; СУ „Сава Доброплодни” – Шумен; СУ „Йоан Екзарх Български” – Шумен; СУ „Св. Паисий Хилендарски” – Златица; Професионална гимназия по механоелектротехника – Пирдоп.
Националното ученическо онлайн състезание по бизнес информатика, което стартира на 04.03.2020 г., се проведе на два етапа. В първия кръг участниците решаваха уникален за всеки електронен тест от 30 теоретични и практически въпроса. За целта учениците бяха регистрирани в Moodle сървъра на катедра „Бизнес информатика”, от където тестът беше достъпен. Най-висок резултат в първия кръг постигна Любен Георгиев от ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов. Петимата най-добре представилите се ученици бяха поканени да участват във финалния кръг за класиране на призовите места. 

За финалния кръг всеки от участници трябваше да разработи кратка презентация на тема „Иновативни функционалности в приложения от тип социална мрежа”. Презентацията трябваше да представя визията на автора за подобни нововъведения, които биха се възприели позитивно от ползвателите на тези приложения.
Представянето на презентациите се реализира на 6 април 2020 г., като събитието се проведе онлайн в платформата Microsoft Teams и продължи 90 минути. Трима ученици участваха с презентации. Модераторът на събитието гл. ас. д-р Асен Божиков представи членовете на 4 членното жури – проф. д-р Красимир Шишманов, доц. д-р Веселин Попов и гл. ас. д-р Асен Божиков (преподаватели от катедра „Бизнес информатика“), и д-р Теодор Тачев – ИТ специалист от Информационно обслужване АД. Всеки от участниците имаше на разположение 10 минути, за да изложи своите идеи пред журито. 


Участниците представиха презентациите, изложиха своите идеи и отговориха на въпросите, задавани им от членовете на журито. Презентациите бяха оценявани по четири критерия – иновативност, актуалност, структура на презентацията и начин на представяне.

На първо място журито класира Пламена Николова – XI клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Хасково. Второ място зае Пейчо Милушев – XII клас в ПГ по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали, а трети стана Любен Георгиев – XII клас в ПДТГ „Д. Хадживасилев” –  Свищов.

След обявяване на резултатите, проф. Шишманов призова тримата участници, достигнали до финалния кръг, да продължават да развиват уменията си в областта на информационните технологии и изтъкна, че специалност „Бизнес информатика” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” е изключително подходяща за продължаване на тяхното обучение в тази насока. Тримата победители бяха отличени с грамоти, а всички участници получиха поименен сертификат, с които придобиват правото да станат студенти в Свищовското висше училище по желана от тях специалност в редовна форма на обучение.