На 11.07.2019 се дипломира поредният випуск студенти от МП „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“. Почти една трета от тях вече работят по специалността си. На въпроси на ръководителя на катедра „Бизнес информатика“ доц. д-р Веселин Попов отговориха някои от реализиралите се магистри.

Яница Димитрова – програмист софтуерни приложения, ДиУеър – София
Завършва: средно образование в Държавна търговска гимназия – Свищов; ОКС „бакалавър“ в спец. „Бизнес информатика“

Какви възможности за професионална реализация имат студентите, завършили специалност „Бизнес информатика“ и магистърските програми към нея?

Студентите от специалността имат задълбочени познания в областта на икономиката, а също така познават и креативно използват бизнес потенциала на информационните и комуникационните технологии, което е гаранция за успех в условията на съвременната икономика.
В рамките на една година прилагам и надграждам получените знания и умения като Специалист, координатор информационни технологии и Програмист софтуерни приложения. 
Редица са възможностите пред завършилите специалността - внедрители и консултанти, аналитици и проектанти, ръководители на екипи и ИТ проекти. След отличното обучение, получено в Стопанска академия, решението е изцяло на студентите.

Антония Манолова – специалист координатор информационни технологии
Завършва: средно образование в Държавна търговска гимназия – Свищов; ОКС „бакалавър“ спец. „Бизнес информатика“

Лесно ли успяхте да се адаптирате и да започнете работа като специалист координатор информационни технологии в ДиУеър – София?

По време на обучението ми в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ имах възможността да се срещам с професионалисти от практиката, което беше изключително полезно за мен и ми помогна в бъдещата реализация. Фирма ДиУеър, от своя страна, ми даде възможност да приложа наученото и да се докосна до реална работна среда. Благодарение на получените знания успях да се адаптирам много бързо към работата. Колективът в ДиУеър е приятелски настроен и винаги готов да помогне. Още в началото хората около мен успяха да ме накарат да се почувствам като част от екипа и ми помогнаха да се запозная в детайли със спецификите в работата.

Антонио Първанов – SAP Authorization Consultant, Атос България Компетънс център
Завършва: бакалавър ОКС "бакалавър" спец. „Бизнес информатика“ и спец. „Икономика на туризма“.

Какво бихте посъветвали Вашите по-млади колеги-бакалаври от специалност „Бизнес информатика“?

След като завърших ОКС „бакалавър“, започнах трудовата си кариера в „Атос България Компетънс Център“, като „Специалист администриране на потребителския достъп“ и само след 1 година бях повишен в SAP Authorizations Consultant, като основните ми задължения са да участвам в проекти като консултант при изготвянето на ауторизационни концепции и нови решения, свързани с достъпа на потребителите.
Съветът, който бих дал на по-младите колеги от специалност „Бизнес информатика“ е да не спират да се стремят към постигане на целите си. 
Възползвайте се максимално от възможностите за обучение и/или стаж, както и проучване на пазара и фирмите, за придобиване на опит.
Колкото повече придобивате знания в лекциите и упражненията, както и извън тях, толкова по-стабилна и по-сигурна основна ще изградите, за стъпването Ви на трудовия пазар. Знанията, които се придобиват в специалността са една много добра подготовка за реализация в най-бързо растящия и най-високоплатения сектор у нас  - ИТ секторът. 

Свилен Страхилов  – старши разработчик Android приложения, Адастра България
Завършва бакалавърска степен, специалност: „Маркетинг“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов"; учи бакалавър в спец. „Софтуерно инженерство“ в Университета на Дуисбург-Есен

Как според вас, знанията и уменията, получени през обучението в магистърската степен ще допринесат за вашето бъдещо развитие?

Дисциплините, застъпени в  магистърската програма „Информационни системи и технологии в бизнеса“ ми дадоха както необходимите технически познания, така и ми помогнаха да усвоя и развия разбиранията си относно приложението на тези знания в бизнеса.
Освен Старши разработчик на Android приложения в Адастра България съм и консултант, а добрият консултант трябва да разбира бизнес необходимостта на клиента и да му помага, ползвайки знанията и опита си.  В допълнение, чрез нашата Адастра Академия имам възможност да споделям и развивам своята експертиза вътре и извън компанията.
Благодарение на обучението ми имам ясна представа за цялостния цикъл на един софтуерен продукт – от момента на възникване до момента на неговото внедряване. Яснота, която ми помага да върша работата си добре и подхранва мотивацията ми за развитие в избраната от мен сфера.

На добър час!
Преподавателите от катедра „Бизнес информатика“