Двустранно споразумение за сътрудничество подписаха ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, доц. д-р Иван Марчевски и управителят на ДиУеър ЕООД – София, Симеон Зафиров. Сътрудничеството между свищовското висше училище и софтуерната фирма датира от 2014 г. и след постигнатите резултати през изминалите години двете страни решиха да продължат сътрудничеството. Подписаното в Свищов споразумение очертава насоките на бъдещото партньорство.

Фирма ДиУеър ЕООД – София е основана през 1989 г. от Дамян Иванов и е специализирана в разработването на програмни продукти и информационни системи, тяхното внедряване, поддържане и развитие. Тя е партньор на Microsoft и златен партньор на Oracle. Компанията има седем офиса и сертифицирани партньори в шест града в страната, в които работят над 110 квалифицирани сътрудници. Тя предлага решения за автоматизация на финансово-счетоводната дейност, цялостна автоматизация на бизнес процесите във фирмата, автоматизация на управлението на търговията с течни горива, изграждане на пълнофункционални приложения във всички сфери на човешката дейност. Клиентите на ДиУеър са в широк спектър: държавната администрация; вериги бензиностанции и газстанции; търговски и производствени фирми; фирми, предлагащи застрахователни и финансови услуги; агрофирми; университети и училища.

Началото на двустранното партньорство между Стопанска академия и софтуерната компания е поставено чрез подписан меморандум след проведен майсторски клас „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS чрез базиран на събитията подход” през 2014 г. за свищовските студенти, воден от тогавашния управител и основател на фирмата Дамян Иванов. Сред основните насоки на сътрудничество през изминалите години са: провеждане на майсторски класове, практически обучения и лекции за студенти и докторанти; предоставяне на софтуерни продукти на ДиУеър за обучение на студентите; реализация на студенти от специалност „Бизнес информатика” в ДиУеър. Специалисти от ДиУеър участваха и в честването на 50 годишния юбилей на катедра „Бизнес информатика” с доклад в практическата секция на конференцията и с лекция пред студентите. Ръководството на фирмата направи дарение на катедра „Бизнес информатика”, а за ползотворното сътрудничество и принос в развитието на специалност „Бизнес информатика”, основателят на фирмата – Дамян Иванов, бе удостоен с почетния знак на Стопанска академия.

Много важен резултат от сътрудничеството е реализацията на студенти от специалност „Бизнес информатика” в ДиУеър. Само за последните 5 години, работа във фирмата започнаха 14 възпитаници на Стопанска академия. Част от тях вече достигнаха до позиции като „Ръководител екип”, „Ръководител проект”, а други са младши експерти. Възпитаниците на Стопанска академия могат да се похвалят с реализирани и успешно работещи проекти, някои от които сложни и мащабни системи от национално ниво, като: централизираната система за цялостно управление на Министерството на здравеопазването и всичките й второстепенни разпоредители; отчетността на Министерството на труда и социалната политика заедно с всичките структури към него; системата за инкасиране на местни данъци и такси; регистър „Договори” в Администрация на Президента. Освен това, свищовските възпитаници активно участват в поддръжката и развитието на системите, внедрени от фирмата.

Трима от дипломираните възпитаници на катедра „Бизнес информатика” работещи в ДиУеър, споделиха своето мнение за обучението си в специалност „Бизнес информатика” в Стопанска академия и предизвикателствата пред младите специалисти при започване на работа.

Какво ви даде обучението в специалност „Бизнес Информатика”?

Яница Димитрова, завършила спец. БИ през 2018 г., младши експерт в ДиУеър от 2018 г.
- По време на обучението ми в Стопанска академия „Д. А. Ценов” придобих редица знания и практически умения, както в областта на икономиката, така и в сферата на информационните технологии. С множеството възможности, които предоставя Академията за участия в научни сесии и проекти, развивах личностните си качества и придобих опит в България и Германия. След дипломирането ми в бакалавърска степен, партньорството между Академията и фирма ДиУеър ми даде възможност да приложа всичко научено в реална работна среда. Специалистите във фирмата са винаги готови да помогнат на новите служители, а също така и един на друг. Приятелската обстановка спомага не само за професионална работа, но и за приятна атмосфера.

Какво бихте посъветвали настоящите и бъдещи студенти от специалност „Бизнес Информатика“?

Стойчо Маринов, завършил спец. БИ през 2015 г., ръководител екип в ДиУеър от 2016 г.
- След придобиването на бакалавърска степен по специалност „Бизнес информатика” в Стопанска академия – Свищов, поставих началото на трудовата си кариера в ДиУеър. Това е компания, която е в топ три на най-успешните и наложили се на пазара български компании за изграждане и внедряване на счетоводен софтуер, а и не само. Не осъзнавах колко знания съм придобил през четирите години в Академията, докато не се потопих в динамиката на труда в реална среда. Знания, които ми помогнаха, да се изградя като пълноценен служител за много кратко време. Знания, които се превърнаха в една здрава основа, върху която всеки изминал ден аз надграждам. Моят съвет към Вас, настоящи и бъдещи студенти от специалност „Бизнес информатика”, е по време на следването си да грабите с пълни шепи от познанието, до което имате възможност да се докоснете. Колкото повече придобивате, толкова по-здрава и стабилна основа ще изградите, без дори да го съзнавате.

Лесно ли се адаптирахте при започване на работа в реална работна среда?

Ирина Николова, завършила спец. БИ през 2017 г., ръководител проект в ДиУеър от 2018 г.
- Човек винаги подхожда със страх към новите и непознати неща. Да започнеш работа в реална работна среда и то по специалността, за която си се обучавал 4 години е едно от тези нови, непознати неща, които се случват на всеки един реализирал се студент. Хората казват, че университетът ти дава само основните познания, а от теб се очаква да се специализираш в сферата, която ти харесва. Аз, обаче, не съм напълно съгласна с това твърдение. Обучението в специалност „Бизнес информатика” ми даде много повече от теоретични познания, то ми даде практически съвети, научи ме на отговорност и постоянство. Фирма ДиУеър от своя страна, ми даде големия шанс да се докосна до реалната работна среда. Смело мога да кажа, че се адаптирах много лесно при започването на работа. Чувствах се достатъчно подготвена, колегите от ДиУеър бързо ме приеха като част от екипа, винаги ми указваха подкрепа и ми помагаха да навляза в спецификите на работния процес. Когато започнах работа във фирмата ми възлагаха лесни задачи, които не изискваха огромни познания, но изпълнението им ми носеше удовлетворение и ме караше да се чувствам като част от фирмата, макар и съвсем нова. Това ме мотивираше да научвам нови неща и да проявявам инициатива. С времето задачите ставаха все по-сложни, започнах да участвам в различни проекти. В ДиУеър научих, че не е задължително да имаш дългогодишен стаж, за да се чувстваш пълноценен и хората да ценят мнението ти.