Публична лекция на тема „Иновативен подход при изграждане на Web приложения посредством dWareOS” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Срещата на свищовските студенти с представители на практиката бе организирана съвместно от катедра „Бизнес информатика” и ДиУеър ЕООД. Гост-лектори бяха Гергана Славова – ръководител „Учебен Център”, Стойчо Маринов – ръководител екип и Ирина Николова – специалист в ДиУеър – София.


Лекцията откри доц. д-р Веселин Попов – ръководител на катедра „Бизнес информатика”, който представи темата и лекторите. В своето приветствие той отбеляза, че между катедрата и фирмата съществува 5-годишно сътрудничество, изразяващо се в провеждане на публични лекции, майсторски класове, използване на софтуер в обучението, а така също и възможност за реализация на завършилите специалност „Бизнес информатика” студенти още след приключване на бакалавърската им степен в обучението. Като пример в това отношение доц. Попов посочи и гост-лекторите Стойчо Маринов и Ирина Николова, които са възпитаници на катедрата.

Лекцията протече в три части. В началото Гергана Славова представи ДиУеър, като запозна аудиторията с историята на фирмата, нейното продуктово портфолио, предмета на дейност, сертификатите за качество и сигурност, които притежава и част от най-важните ѝ клиенти. Към настоящия момент за ДиУеър работят повече от 110 служителя в 6 офиса в страната. Основните продукти на компанията са счетоводната програма „Конто”, ERP системата „Бизнес процесор”, системата „Конто Benz KL” за търговия с течни горива и бизнес операционната среда dWareOS. Гергана Славова подчерта стремежа на фирмата да си сътрудничи с училища и университети, в т.ч. и със Стопанска академия.
В следващата част от лекцията Ирина Николова очерта теоретичните основи на на dWareOS, основан на събитийния модел, прилаган от dWare и уникален по своята същност. Бяха показани част от приложенията, които реално функционират в държавната и общинската администрация, и в бизнеса. Подробно бяха дефинирани и обяснени основните понятия, залегнали в подхода, събитията и техните атрибути, връзката между тях и прилежащите им функции. Разгледана беше 5-слойната архитектура на събитията състояща се от физически, логически и презентационен слой, вход и изход.

Практическата работа със системата бе представена от Стойчо Маринов. Той разясни, че за създаването на приложение с dWareOS не е необходимо писане на програмен код, а се използват предварително дефинирани функции и процедури. Разработката става бърза и интуитивна, посредством лекия инструментариум на системата.

За да онагледи работата със средата, лекторът показа на аудиторията Web приложение за подаване на молба-декларация за стипендия. Той демонстрира предварително създадената базова функционалност, а след това я разшири като добави изображения, нови атрибути, функции и настройки. Бе променен и дизайнът на програмата и бе добавена възможност за изпращане на документите по електронна поща. Накрая бе показано и как се извършва обновяването на клиентското приложение – чрез експорт на инсталации от страна на администратора и тяхното импортиране при потребителя.

В заключение лекторите поканиха присъстващите студенти да кандидатстват за работа в ДиУеър като уточниха, че одобрените кандидати при постъпването си преминават няколко месечно обучение. Думата бе предоставена на аудиторията за въпроси, в резултат на което се задълбочи дискусията относно възможностите на системата.