На 26 април 2017 г. в гр. Александрия, Румъния се проведе международен научен симпозиум за студенти на тема ”Публична администрация и конкурентоспособност на услугите в контекста на устойчивото развитие”. Форумът беше организиран от Факултета по инженерство и науки при Университета „Валахия” и включваше студенти от Румъния и България. Докладите бяха разпределени в три секции: „Право и публична администрация“, „Икономика, търговия и туризъм“ и „Селско стопанство“.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ беше представена от 14 студенти, бакалаври и магистри, сред които и трима студенти от специалност „Бизнес информатика“. Четвъртокурсниците Христофор Христофоров и Ирина Николова представиха презентации на тема „Електронната търговия в България“. Добринка Георгиева, която завърши специалност „Бизнес информатика“ през учебната 2015/2016 година, а към момента е магистър в програма „Информационни технологии в бизнеса“ говори за „Електронната търговия по света“. Студентите представиха своите разработки пред аудиторията на английски език.

В края на конференцията всички участниците получиха сертификати. Ирина Николова беше отличена с почетното второ място сред докладите на всички български студенти. Българската група беше придружавана от двама преподаватели от катедра „Бизнес информатика“ – проф. д-р Красимир Шишманов и ас. Асен Божиков. Проф. Шишманов беше и модератор в една от секциите за „Икономика, търговия и туризъм“.