Завърши безплатният курс по „Основи на програмиране на уеб приложения с PHP“ за ученици от гр. Свищов и региона. Курсът е въведение в PHP,  един от най-популярните езици за разработване на уеб приложения. Това е вторият пореден курс за ученици, организиран от катедра „Бизнес информатика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов. Водещ на курса беше ас. Ангелин Лалев.

В продължение на 30 учебни часа бяха обхванати теми, свързани с дефиниране на променливи и масиви, използване на различните управляващи конструкции, както и на техники за получаване на данни от формуляри и управление на сесии. Посещаващите курса имаха възможност да усвоят средата за разработка NetBeans, приложния стек XAMPP и инструмента за управляване на библиотеки Composer. В курса също така бе упражнено интегрирането на инструмента за дебъгинг и отстраняване на грешки в кода Xdebug с XAMPP и NetBeans.
Водещият курса ас. Ангелин Лалев предостави на учениците чрез своя блог допълнителни материали под формата на записани видеоуроци, демонстрации и ръководства.

На завършилите курса сертификати връчи доц. д-р Веселин Попов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“. Той каза на учениците, че този курс е само начало, за да може да разработват реални уеб приложения, отговарящи на съвременните изисквания, е необходимо продължително обучение и самостоятелна работа. Доц. Попов посъветва учениците да се отнесат сериозно към образованието и обучението, което ще им помогне за успешна професионална реализация.