На 22.03.2017 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов бе проведена публична лекция на тема „Post-ERP Era!“, организирана от катедра „Бизнес информатика“  с гост-лектор Димитър Димитров – търговски директор на „И Ар Пи България“ ООД.
Лекцията предизвика широк интерес от страна на студенти, докторанти и преподаватели. На лекцията освен студенти от специалност „Бизнес информатика“ присъстваха и студенти от специалност „Международни икономически отношения“ и „Счетоводство и контрол“, които по време на своето обучение се запознават със системата EnterpriseOne, разработка на „И Ар Пи България“ ООД.


В своето изложение Димитър Димитров представи на аудиторията историята на фирмата от нейното създаване през 1991 г. до наши дни. Той очерта и основните етапи в еволюцията на ERP системите, като акцентът на лекцията бе поставен върху Postmodern ERP, които започват своето развитие през 2010 г. Съвременните ERP системи освен, че включват CRM и BI инструменти, трябва да бъдат изградени и внедрени съгласно три водещи концепции: Интернет на нещата (Internet of Things), големите данни (Big Data) и предлагането на софтуер като услуга (SaaS). Лекторът очерта и основните принципи при тяхното изграждане: потребителски-ориентирани приложения, с минимум апликации, предлагащи висока степен на свързаност и задвижвана от 4 свързани обекта – информация, социални медии, мобилни и облачни технологии. На тази основа се създават ERP системи, които се състоят от център за данни, т.нар. Digital Core и външна екосистема под формата на мобилни или уеб приложения, а в основата на всяка разработка стои концепцията за потребителското изживяване (User Experience).


В заключение г-н Димитров представи последната версия на ERP системата EnterpriseOne, която в пълна степен отразява тенденциите при изграждането и внедряването им в световен мащаб. Разработката вече се предлага само във вариант абонамент за софтуер, което е много по-сигурно, гъвкаво и ценово достъпно ERP решение, осигуряващо 24 часов достъп до фирмените ресурси от всяка точка, свързана с Интернет. В резултат на новия подход, проектите по внедряване на EnterpriseOne за последните 2 години са повече от 30.