Ученическо състезание „Проектиране дизайн на уеб сайт” проведе Стопанска академия за средношколци от Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Професор Асен Златаров” в гр. Плевен на 1.02.2017 г. Специалното издание на състезанието бе организирано от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Бизнес информатика”. Гостите от свищовското висше училище бяха посрещнати в гимназията от пом.-директора Венелин Вътков и учители. Участниците в състезанието приветства доц. д-р Веселин Попов – ръководител на катедра „Бизнес информатика”. 


Казусът, с който организаторите предизвикаха средношколците, изискваше проектиране дизайна на уеб сайт на планински хотел. В помощ на учениците бяха представени добрите практики за проектиране на уеб сайтове от подобен вид. Ментори на участващите отбори бяха асистенти и  докторанти от катедра „Бизнес информатика”. За решаване на казуса, средношколците използваха компютри и софтуерни приложения за обработка на изображения и презентация.


В края на състезанието отборите представиха своите проекти пред присъстващите учители от гимназията и жури в състав: доц. д-р Веселин Попов, Венелин Вътков и Боруш Сагунов. На първо място беше отличен екип „Креатив вижън” – Веселин Ангелов, Георги Цочев и Веселин Янков с ментор ас. д-р Искрен Таиров. Специално отличие за уеб сайт с креативен дизайн журито присъдено на екип „Делта солюшънс” – Пламен Дамянов, Кольо Маринов и Георги Павлов с ментор Теодор Тачев. Отличието за уеб сайт с най-добра функционалност организаторите връчиха на екип „Ню софт” – Павлин Кърчев, Мирослав Кожухарски и Пламен Петков с ментор ас. Асен Божиков. 


По време на посещението на екипа от Стопанска академия  в плевенската професионална гимназия бяха набелязани бъдещи съвместни инициативи. По предложение на домакините, предстои катедра „Бизнес информатика” да проведе лекции пред учениците по теми, свързани с технологиите за разработване на уеб приложения. Друга инициатива, предложена от училището, е провеждането и на следващо състезание за плевенските средношколци.