Катедра „Бизнес информатика“ 

организира 

безплатен курс 

Основи на програмирането на Уеб приложения на PHP 

за ученици от 11 и 12 клас


PHP e един от основните езици за разработване на уеб приложения, който съчетава в едно гъвкавост, простота и добра поддръжка на бази от данни. Той е свободен за използване и широко поддържан. Базовите възможности на езика се допълват от множество безплатни библиотеки с готови функции.

PHP е популярен избор както за първи програмен език, който да бъде изучаван от начинаещите програмисти, така и за програмистите, които искат да доразвият уменията си за програмиране и да си осигурят професионална реализация. Програмистите на PHP са много търсени в България и в чужбина.

Обучението ще се проведе в мултимедийна компютърна зала в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Занятията са с практическа насоченост. Обучаемите ще имат достъп и до видео уроци. 
Курсът е с продължителност 30 учебни часа и ще стартира на  13.12.2016 г. Учебните часове ще се провеждат два пъти седмично от 16.00 ч. до 17.30 ч.

По-подробно за организирания курс може да прочетете на http://bi.uni-svishtov.bg/course-php.php