Доц. д-р Агоп Саркисян е удостоен с титлата „Почетен професор” на Черниговския национален технологически университет – гр. Чернигов, Украйна. Решението на Научния съвет за присъждане на титлата е във връзка с дългогодишния принос на доц. Саркисян в сътрудничеството между Стопанска академия и Черниговския университет. Доц. д-р Агоп Саркисян е дългогодишен преподавател към катедра „Бизнес информатика”, бил е ръководител на катедрата и зам.-ректор на СА „Д. А. Ценов”.

Почетните символи – диплома и медал, ректорът на украинския университет проф. д-р ик. н. Сергей Шкарлет връчи на доц. Саркисян при визита в Стопанска академия за среща с ректора доц. д-р Иван Марчевски.