На тържественото откриване на Юбилейната научна конференция „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“, посветена на 50-годишнината от създаването на катедра „Бизнес информатика“ , г-н Дамян Иванов, собственик на фирма ДиУер ЕООД бе награден с почетен знак и грамота за принос към развитието на специалност „Бизнес информатика“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Поради пътуване на Дамян Иванов в чужбина, почетният знак беше предаден на Диана Димитрова от ДиУеър.

Катедра „Бизнес информатика“ и фирма ДиУеър осъществяват ползотворно сътрудничество от 2014 г., основните форми на което са провеждане на майсторски класове и   курсове за практическо обучение, водени от специалисти от фирмата, както и осигуряване на работа на завършили специалността студенти.

Част от събитията, съпътстващи честването на 50-годишния юбилей на катедра „Бизнес информатика“, бе и проведената от специалисти от фирма ДиУеър лекция пред студенти от едноименната специалност. Лекцията беше водена от Диана Димитрова – ръководител на екип и Стойчо Маринов – младши експерт, който  завърши специалност „Бизнес информатика“ в Стопанска академия през 2015 г. Специалистите от ДиУеър запознаха присъстващите студенти с възможностите за проектиране и създаване на бизнес приложения със системата dOS (dWare Operating System).

Представянето започна с разясняване на събитийния модел, заложен в идеологията на създаване на приложения с dOS. Бяха дефинирани и обяснени основните понятия залегнали в модела. Заедно с това беше разгледан и обхватът на една информационна система. След изясняването на теоретичните постановки на модела обучението беше насочено към създаването на примерно приложение за отчитане на задачи. В процеса на неговата практическа разработка активно участие взеха и студентите, водени от напътствията на двамата специалисти. В края на лекцията бяха представени реално работещи системи в държавни и частни организации, които са създадени с dOS. 

Специалистите от ДиУеър взеха участие и в секцията „Представяне на софтуерни решения за бизнеса на български фирми“ на  Юбилейната научна конференция. Те представиха на участниците в конференцията идеологията и възможностите на dOS и някои от най-важните проекти, реализирани с този продукт.