На 11.05.2016 г. фирма „ДиУеър“ – София пусна в редовна експлоатация информационна система, обслужваща Министерство на здравеопазването. Почти едновременно с това „ДиУеър“ пусна в пробна експлоатация и Национална система за разплащания между всички Разпоредители с бюджетни средства и бизнеса. За наша радост в екипа, работещ по втората система участват възпитаниците на специалност „Бизнес информатика“ - Мария Величкова, Мария Димитрова и Велислава Йорданова, които завършиха през 2015 г. и веднага започнаха работа в „ДиУеър“. По-подробна информация на сайта на „ДиУеър“.

Катедра „Бизнес информатика” от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов и фирма „ДиУеър” си сътрудничат на база сключен между тях Меморандум за партньорство през 2014 г. Сътрудничеството се изразява в разнообразни форми, най-важните от които са предоставяне на софтуерни продукти, разработени от фирмата за използване в учебния процес, провеждане на практическо обучение на студенти, привличане на възпитаници на специалност „Бизнес информатика“ на работа в „ДиУеър“. Специалисти от фирмата проведоха практическо обучение на нашите студенти през 2014, 2015 и 2016 г.

Тридневен курс на обучение за създаване на уеб-базирани приложения воден от специалисти на „ДиУеър“ в който участваха Мария Величкова, Мария Димитрова, Велислава Йорданова и други студенти от специалност „Бизнес информатика“

Преподавателите от катедра „Бизнес информатика“ пожелаваме още по-големи успехи на фирма „ДиУеър” и на многото наши възпитаници работещи в нея.