На 03.05.2016 г. завърши първия модул от курса "Програмиране на уеб приложения с PHP". Курсът по програмиране е безплатен, предназначен е за ученици от 11-ти и 12-ти клас от гр. Свищов. Той се води от преподаватели от катедра "Бизнес информатика" на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов". Водещ на първата част беше ас. Ангелин Лалев.

В първия модул бяха обхванати темите, свързани с дефинирането на променливи и масиви, използването на различните управляващи конструкции, както и на техниките за получаването на данни от формуляри и управлението на сесии.

Посещаващите курса имаха възможност в продължение на четири учебни часа седмично да усвоят работата с PHP чрез използването на инструменти като средата за разработка NetBeans, приложния стек XAMPP и инструмента за управляване на библиотеки Composer. В курса също така бе упражнено интегрирането на инструмента за дебъгинг и отстраняване на грешки в кода  Xdebug с XAMPP и NetBeans.

Като допълнителен материал под формата на записани видеоуроци бе представена и средата за front-end разработка Bootstrap.

Вторият модул на курса ще обхване основите на работата с базата от данни MySQL от средата на PHP, както и инсталирането и използването на ORM рамката Apache Propel.