Открита лекция на тема „Стартиране на фирма в областта на информационните технологии“ организирана от катедра „Бизнес информатика“ с участието на гост-лектор Емил Саркисян бе проведена на 04.04.2016 г. Емил Саркисян е съосновател и изпълнителен директор на американската ИТ компания Loyalty Methods, Inc., базирана в Сиатъл САЩ, в която работят 450 служители. Въпреки че лекцията беше предназначена за  студентите от специалност „Бизнес информатика“, тя бе посетена и от на преподаватели и докторанти от едноименната катедра.

Макар да е успешно реализирал се извън пределите на страната, Емил Саркисян и до днес остава отворен към проблемите на младите хора у нас и тяхната бъдеща реализация. Въпреки че рядко и за кратко се връща в родния Свищов, той с ентусиазъм застана пред студентската аудитория за да сподели с нея своя бизнес опит.
По време на срещата лекторът разказа за своя бизнес и неговото разрастване. В едночасов открит разговор пред аудиторията бе развита тезата, че при стартъп бизнеса днес не е нужен голям начален капитал, поради наличието на облачните услуги PaaS и IaaS. В близкото минало, сподели лекторът, остана софтуера изискващ по-голяма начална инвестиция.

Днес е нужна идея която събира съмишленици и яснота по два ключови въпроса: „Какво да правим“ и „Как да го направим“. Представени бяха някои добри източници на идеи за бизнес. Лекторът посочи, че днес за стартъп бизнеса са благоприятни промените в технологичната, социалната и бизнес средата. Отбелязано бе, че в началото на всеки нов бизнес е трудно да се види бъдещият потенциал (или провал) на идеята заложена в него. Поради това целта на всяка нова фирма следва да бъде намиране на оптимален бизнес модел в рамките на ограничено време/капитал.

От натрупания опит Емил Саркисян сподели пред студентите, че най-трудно в бизнеса е спечелването на първия клиент. От там нататък са необходими много усилия за привличане на нови клиенти, както и за удовлетворяване нуждите на старите лоялни клиенти.
Темата за създаване на фирма в областта на информационните технологии предизвика огромен интерес в аудиторията. Много въпроси се зададоха на лектора, на които той отговаряше с видимо удоволствие.
    
Откритата лекция на тема „Стартиране на фирма в областта на информационните технологии“ с гост-лектор Емил Саркисян е поредното събитие организирано от катедра „Бизнес информатика“ посветено на 50-годишния юбилей от основаването на катедрата.