Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия” се проведе на 23 и 24 април 2010 година в конферентната зала на Корпус „Юг”. Престижното научно събитие бе инициирано от катедра „Бизнес информатика” и се реализира по проект „Методология за изграждане на бизнес интелигентна система в малки и средни предприятия”. 

Форумът бе открит от доц. д-р Агоп Саркисян, зам.-ректор „Научни изследвания и международно сътрудничество”, който поднесе  приветствено слово от името на Ректора на СА „Димитър А. Ценов. С  поздравления  към участниците се обърнаха и доц. д-р ик .н. Валентин Кисимов - ръководител катедра „Информационни технологии и комуникации” в УНСС и проф. д-р ик. н. Татяна Митова, зам. -ректор на Молдовската икономическа академия. 

Форумът започна с пленарна сесия, по време на която бяха изнесени три пленарни доклада: „Отчетността на държавата в реална възможност с бизнес процесора на DWARE, от г-н Дамян Иванов, управител на фирма „dWare” ЕООД, „Бизнес навигатор-интегрална система за фирмено управление” от г-жа Ирена Николова - Директор внедряване във фирма „Комерс Финанс АД” и „ Достъпни ли са ERP решенията за малки и средни фирми?”, от г-н Стефан Николов, „Ай Ти Си Консулт”. След това учените работиха  в три зали и в три секции. Първата секция бе: „Бизнес интелигентни системи в малки и средни предприятия”, втората секция - „Предприятието в условията на цифровата икономика”, а третата секция - „Икономически, софтуерни и технологични решения за малкия и средния бизнес”. 

В конференцията участваха български учени от сродни катедри в Свищов и други от страната, както и  чуждестранни преподаватели от Молдова, Турция и Белорус, с над 50 доклада. Участниците си бяха поставили амбиционната цел да изследват състоянието на информационната среда в малките и средни предприятия (МСП) и да предложат конкретни решения в областта на бизнес интелигентните системи.  За това учените в трите секции си отговориха на многобройни въпроси, свързани с приложението на информационните технологии в малките и средните предприятия. Този международен научен форум даде своя значителен принос за осмисляне ролята на бизнес софтуера за съвременния бизнес.