Майсторски клас на тема „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS чрез базиран на събитията подход” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Във форума участваха студенти от III и ІV курс на специалност „Бизнес информатика” и преподаватели от едноименната катедра. Гост-лектор беше Дамян Иванов, основател на фирма ДиУеър ООД гр. София – една от първите български софтуерни фирми, създадена на 10-ти ноември 1989г. При представяне на темата участва и Диана Димитрова – старши експерт „Счетоводни системи” във фирмата.

Форума откри ръководителят на катедра „Бизнес информатика”, доц. д-р Веселин Попов. Представяйки  гостите, той поясни че клиенти на софтуерните продукти, които фирмата предоставя за нуждите на бизнеса, са не само български, но и чуждестранни компании. Доц. Попов изтъкна факта, че във фирмата работят бивши възпитаници на Стопанска академия, част от които са завършили специалност „Бизнес информатика”.
В своята презентация, Дамян Иванов запозна студентите с  история за основаването на ДиУеър, нейното развитие, разрастване, възникването на идеите за отделните софтуерни продукти, които тя предлага. С кратка ретроспекция на езиците за програмиране и тяхната роля при изграждането на приложения за бизнеса, лекторът подготви аудиторията за концепцията, която е заложена в dWare OS. Целта му бе да се разбере простотата на идеята, залегнала в подхода, базиран на събития, който е основен за създаването на уеб приложения с dWare OS. 

На студентите бяха демонстрирани основните стъпки за работа в средата на dWare OS. Заедно с това бяха показани вече готови dWare OS приложения, работещи в реално време в Български Пощи АД и Българското национално радио. В края на майсторския клас Дамян Иванов подчерта важността на специфичната роля и място на студентите, обучаващи се в специалност „Бизнес информатика”, а именно съчетаване на специализираните икономически знания с тези за информационните технологии, които се превръщат в неразделна част от бизнес реалността.
След завършване на майсторския клас, в присъствието на декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Виолета Краева, беше сключен Меморандум за партньорство и сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов”, представена от катедра „Бизнес информатика” и фирма ДиУеър гр. София. 

Майсторският клас на тема „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS чрез базиран на събитията подход” се реализира в изпълнение на ангажиментите по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация  на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”.