Млади учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха във видеоконференция на тема „Електронна сигурност 2014”, която се проведе паралелно в още две чуждестранни висши училища – Молдовската академия за икономически науки и Харковския институт за банково дело в Украйна. Това бе третата поредна видеоконференция посветена на информационната сигурност, организирана по идея на проф. дин Сергей Охрименко – ръководител на Лаборатория за информационна сигурност към Молдавската академия и Доктор Хонорис кауза на Стопанска академия.Тазгодишната конференция, в която участваха млади научни работници и студенти от трите висши училища,   беше организирана от Молдовската академия в съорганизаторство със Свищовската академия. За откриване на международния водеофорум, проф. Охрименко предостави думата на проф. д-р Виолета Краева – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, която приветства участниците от името Ректора на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов. Проф. Краева подчерта, че постигането на високо ниво на информационна сигурност е едно от големите предизвикателства пред съвременните информационни и комуникационни технологии. За решаването на проблемите в това направление е необходимо да се работи в различни насоки: в университетите, в бизнес организациите от практиката, на национално и международно ниво. Проф. Краева пожела ползотворна работа и интересни дискусии на участниците в конференцията, а на организаторите – да продължават да развиват тази интересна инициатива, тя да стане ежегодна и да разширяват кръга на участниците в нея.

Първи доклади изнесоха докторантите от катедра „Бизнес информатика” на Стопанска академия – Искрен Таиров, Бойчо Бойчев и Теодор Тачев. В залата присъстваха преподаватели, докторанти и студенти от катедрата. Те имаха възможност да видят представянето и на докладчиците от другите две страни. От Украйна презентации направиха Елена Олейник и Алина Фесенко – бакалаври от спец. „Финанси и кредит”, Анатолий Шевченко – магистър по банково дело и Виталий Зарянский – магистър по финанси.

Молдовската академия представиха Григорий Борта – докторант от катедра „Кибернетика и икономическа информатика” и студентите Мирча Гутюм, Никита Кожокару, Думитру Робу. На конференцията присъстваха деканът на факултет „Кибернетика, статистика и икономическа информатика” доц. д-р Годоноага Анатолий, ръководителят на катедра „Информационни технологии” доц. д-р Анатолий Присэкару, преподаватели, докторанти и студенти.

Модератор на видеоконференцията от Молдова беше проф. Сергей Охрименко, от Стопанска академия – доц. д-р Агоп Саркисян, а от Украйна – доц. д-р Сергий Кавун. Бъдещите намерения на организаторите са да проведат специализирана конференция по проблемите на информационните технологии с различни тематични направления, която да бъде ориентирана само за студенти.