Студенти-партньори на Майкрософт представиха на 23.04.2015 г. инициативата Geeks on Wheels в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Студентската инициатива досега е реализирана с успех в няколко държави, между които Литва, Естония и Финландия. Тя представлява поредица от събития, провеждани под егидата на Майкрософт, предназначени за  младите хора. В рамките на мероприятието, обучаващи се информират както за последните иновации в ИТ технологиите, така и за възможностите за професионална реализация в ИТ сектора.

На събитието провело се в ауд. 7 в Ректората на Стопанска академия, присъстваха преподаватели от катедра „Бизнес информатика“ и студенти от същата специалност, които бяха приветствани от проф. д-р Виолета Краева – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Тя поздрави и студентите-партньори на Майкрософт - ентусиасти от различни висши учебни заведения в страната и отбеляза, че очаква с нетърпение да научи за новите идеи и виждания, свързани с облачните технологии, Microsoft Office 365, с уеб програмиране в облачна среда и възможности за кариера в ИТ сферата. Проф. Краева пожела успешно представяне на презентиращите и участниците в инициативата.

Специалистите Хактор, Боги, Ники и Тони представиха своя опит, някои идеи и виждания по предварително поставените теми и възможностите за б Темите: „Учене през целия живот, кариерно развитие и предприемачество”, „Уеб програмиране и облачните технологии”  и „Office 365 – концепция за офис в облака” бяха презентирани пред аудиторията от „посланиците на Майкрософт” -  Виктор, Гоги, Ники и Тони. Те разказаха, че по примера на техни колеги от Естония се обединяват студенти от различни университети в България и вземат решение за това - кое висше учебно заведение да посетят, водени от желанието да се срещнат с мотивирани млади хора, да споделят своя опит и да ги запознаят с някои нови технологии на Майкрософт. Те изразиха задоволството си, че във второто издание на инициативата Geeks on Wheels се включиха голям брой участници от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – град Свищов и същото протича при засилен интерес.

На студентите от специалност „Бизнес информатика” бе презентирана темата „Учене през целия живот”, по време на която същите бяха запознати с възможностите да се реализират като софтуерни архитекти, девелопъри, тестери, проджект мениджъри, уеб и графични дизайнери, системни администратори и др. като затова са необходими умения и технически познания за ИТ средата и за развиване на собствен бизнес. Студентите трябва да добият опит с участие в проекти във висшето училище - работа в екип, добра комуникация, критично мислене, вземане на решения. Те бяха запознати и с възможностите, които предоставя Майкрософт за развиване на техническите умения -  ДриймСпарк (DreamSpark) – обучения, които са технически насочени и обучения под формата на видео материали. Разяснени бяха и възможностите на  Майкрософт за собствен бизнес с платформата БизСпарк (BizSpark) и използване на услуги за определен период от време с помощта на акселератори – получаване на финансиране по най-бързия начин на няколко етапа, стига да имат идея и екип. Желанието на студентите-партньори на Майкрософт е да се обединят усилията на колегите от университетите като ще се радват да се включат и колеги от Стопанска академия. Представени бяха и  отговорностите на посланиците на Майкрософт в България и доброволческата работа, която им дава възможност за повече достъп до безплатни технологии и участие в специални събития на международно, национално и локално ниво.

Аудиторията беше запозната и с личните истории на част от лекторите, възможностите за участие в Imagine Cup - най-голямото технологично състезание в света за иновации и технологии за учащи, организирано от Майкрософт, както и с много актуалното явление у нас и в цял свят – основаването на стартъп (Startup) компания.

Същността на облачните технологии - революционната промяна в ИТ технологиите беше засегната във втората презентация. В нея се обърна внимание на концепцията за облачния компютинг и ползите, които могат да се извлекат от неговото приложение в бизнеса. Представена беше и облачната платформа на Майкрософт – Azure.

С презентацията за Office 365 се изтъкнаха предимствата, които едно такова решение дава, както за обикновените потребители, така и за малките и големи фирми.