Молдовско-българска онлайн научна сесия на тема „Информационна сигурност – 2012” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това е първият онлайн научен  форум, проведен в свищовското висше училище.

В него взеха участие млади учени и студенти от катедра „Бизнес информатика” от Стопанска академия и катедра „Информатика” от Молдовската академия за икономически науки в град Кишинев.
Водещи на онлайн сесията бяха проф. д-р ик.н. Сергей Охрименко – ръководител на Лаборатория по информационна безопасност към Молдовската академия и  доц. д-р Агоп Саркисян – координатор в Центъра за международно сътрудничество и проекти при Стопанска академия.

Приветствайки участниците във форума, зам.-ректорът на Молдовската академия – проф. д-р ик.н. Татяна Мишова определи онлайн сесията като „забележителна” и подчерта, че информационните технологии са основно средство при обучението на специалисти в областта на икономическата наука.
От името на ректора на Стопанска академия – проф. д-р Величко Адамов и от името на Академичното ръководство, партньорите от Молдовската академия приветства зам.-ректорът на свищовското висше училище –  доц. д-р Теодора Димитрова.

С пожелание за успех на участниците от двете страни, доц. Димитрова подчерта, че в лицето на Молдовската икономическа академия, Стопанска академия има „не само професионален партньор по звание и призвание, но и един истински приятел”. В тази връзка доц. Димитрова предаде „сърдечни” поздрави от Свищов и на ректора на Молдовската академия – проф.д-р Григорий Белостечник, който е носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия. 

По време на онлайн сесията, в присъствието на преподаватели от двете катедри, доклади от областта на информационната сигурност изнесоха 4 докторанти от катедра „Бизнес информатика” на Стопанска академия и 5 докторанти и студенти от катедра „Информатика” от Молдовската академия за икономически науки. Участниците и от двете страни изразиха своето задоволство от постигнатите резултати и заявиха намерения да продължат и в бъдеще използването на видеоконферентна връзка в двустранното сътрудничество.

По информация от ръководителя на катедра „Бизнес информатика” – доц. д-р Веселин Попов, резюмета на докладите ще бъдат публикувани в електронен вид на страницата на конференцията „Информационна сигурност – 2012” – http://security.ase.md/. „Възползвайки се от възможностите на съвременните информационни технологии за провеждане на видео конференции, успяваме да преодолеем  териториалната отдалеченост, да спестим средства и време” – коментира след форума доц. Попов. По думите му, тези технологии подпомагат международното сътрудничество, позволявайки организирането на  съвместни научни форуми да става по-често и така да се осигури по-масово участие в тях на преподаватели, докторанти и студенти. „Убеден съм, че за напред кръгът на участници в следващите онлайн прояви, организирани от катедра „Бизнес информатика” ще се разшири, и че тези прояви ще станат регулярни” – заяви още доц. Попов. Той  поясни, че първата онлайн научна сесия, проведена в Стопанска академия, е  осъществена посредством софтуерния продукт OpenMeetings - софтуер за презентиране, онлайн обучение, уеб конференции, предлагащ бяла дъска за съвместна работа и др. OpenMeetings е софтуер с отворен код и свободен за използване.