Студентска научна сесия, организирана от четирите факултета на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, за пореден път даде възможност на възпитаниците на Свищовското висше училище да представят свои научни изследвания в областта на икономиката и управлението.

Организираната от факултет „Мениджмънт и маркетинг” студентска научна сесия бе на тема „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”. Основните тематични направления предизвикаха участниците да изследват актуални проблеми пред европейската интеграция и европейския бизнес, съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението, стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор. Сред зададените тематични направления бяха още „Интерактивен маркетинг, масова индивидуализация и управление на клиентското преживяване” и „Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии”.

От специалност „Бизнес информатика“ участие взеха следните студенти:
1. Първанов, А., Тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии;
2. Марковска, Д., Мобилните устройства – рискове и стратегии за тяхното овладяване;
3. Петкова, Л., Прилагане на политиката byod в корпоративна среда;
4. Спасова, М., Развиете и възможности на безжичните wi-fi мрежи;
5. Михайлова, С., Електронно правителство (e-government);
6. Неджибова, С., Мобилното обучение като основна тенденция в съвременното образование;
7. Маринов, С., Електронна търговия;
8. Георгиев, Т., Носими технологии.

Наградените участници в II секция – „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Интерактивен маркетинг, масова индивидуализация и управление на клиентското преживяване”, „Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии” са:
1м. Кристина Георгиева – IV курс, спец. МИО
2м. Серап Неджибова – IV курс, спец. „Бизнес информатика”
3м. Христинка Кръстева – IV курс, спец. „Маркетинг”
специална награда – Стойчо Маринов – IV курс, спец. „Бизнес информатика”