Мащабен студентски научен форум в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” даде възможност на възпитаниците на Свищовското висше училище да представят свои научни изследвания в областта на икономическата наука. Студентската научна сесия, в която участваха 240 студенти с 210 доклада, откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова. „За такъв научен форум може да ни завиди всяко висше училище, но само ние можем да се похвалим със студенти като вас” – каза проф. Димитрова и припомни, че според рейтинговата система на МОН, студентите на Стопанска академия заемат първо място по научни изследвания. С поздравления за проявените амбиция, ентусиазъм и желание да намерят отговори на своите научни търсения, проф. Димитрова пожела успех на участниците във форума.

Научната сесия се проведе в четири направления, формулирани от четирите факултета на висшето училище, а участниците бяха разпределени в девет презентационни секции. Факултет „Финанси” предизвика студентите с темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. В първа секция бяха представени научни разработки в направленията публични финанси, социално дело и инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Втора секция обедини корпоративни финанси, банково дело и застраховане.

Организираната от факултет „Мениджмънт и маркетинг” студентска научна сесия бе на тема „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”.  Представените в първа секция разработки бяха в областта на мениджмънта, маркетинга и стратегическото планиране, а втора секция обхвана презентации относно международни икономически отношения и бизнес информатика. Студентите работиха по темите „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението”, „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”, „Маркетинг 2024 г.”, „Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии”.

От специалност „Бизнес информатика“ с научни доклади участваха следните студенти:

1. Тодорова, Б., Концепцията „Интернет на нещата;

2. Великов, В., Използване на облачните изчисления за предоставяне на услуги за създаване на блогове;

3. Иванова, З., Информационни технологии в търговията;

4. Петкова, Л., Защита на данните в облачните изчисления (cloud computing);

5. Маркова, М., Използване на социалните мрежи в бизнеса;

6. Кубратова, П. Софтуер като услуга;

7. Първанов, П., Електронно банкиране – модел за ефективно управление на банковите сметки;

8. Михайлова, С., Информационните технологии в помощ на съвременното образование;

9. Неджибова, С., Методи за осигуряване на защитата и сигурността на данните;

10. Генова, С., Социални системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и тяхното приложение;

11. Маринов, С., Информационните технологии в дейността на съвременния мениджър;

12. Георгиев, Т., Тенденции в развитието на мобилните операционни системи;

13. Борисов, Ц., Безопасността като основен проблем на електронната търговия.

 

Наградените в II секция на Факултет „Мениджмънт и маркетинг“ – Международни икономически отношения и Бизнес информатика са:
1м. Веселин Великов – II курс, спец. „Бизнес информатика”
2м. Борислав Боянов – IV курс, спец. МИО
3м. Александър Георгиев – спец. „СК”, Великотърновски университет