Първата видеоконференция със студентско участие проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с Академията за икономически науки в Молдова. Онлайн форумът бе на тема „Информационна сигурност” и в него участваха студенти от II и III к. специалност „Бизнес информатика”.

Гости на конференцията от Молдовската Академия бяха зам.-ректорът  проф. д-р ик. н. Татяна Мишова и деканът на факултет „Икономическа кибернетика, статистика и информатика” – проф. д-р Анатол Годоноага. От българска страна гост беше зам.-ректорът „Научни изследвания и развитие на академичния състав” – проф. д-р Иван Върбанов. Присъстваха още ръководителят на катедра „Бизнес информатика” – доц. д-р Веселин Попов и преподаватели към катедрата. Водещи на конференцията бяха проф. д-р ик.н. Сергей Охрименко и доц. д-р Агоп Саркисян.

Всяко висше училище представи по два доклада. Първите презентации направиха студентите от Стопанска академия, третокурсници от спец. „Бизнес информатика”. Боряна Тодорова представи темата „Предпоставки и пречки пред електронната търговия”. Презентацията на Цветелин Борисов бе на тема „Безопасността на електронната търговия в България – безопасен или рисков метод за работа”. Докладите на свищовските студенти са публикувани в сборника „Информационна сигурност – 2013”. От Академията в Молдова,  доклади изнесоха Евгения Згардан – „Безопасност на CRM в облачните технологии” и Татьяна Чикарева – „ Проблеми на вътрешните нарушения на безопасността”.

Работен език за презентациите в първата видеоконференция със студентско участие бе английският. Срещата закри проф. Мишова, изразявайки благодарност към младите учени за интересните теми, които презентираха.  Зам.-ректорът на Молдовската Академия пожела на възпитаниците на двете висши училища и в бъдеще да продължат сътрудничеството си както с подобни видео-конферентни връзки, така и с участие в традиционни научни форуми.