Студентски форум под надслов „Теоретични и логически основи на програмирането” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 10.05.2012, организиран от катедра „Бизнес информатика” със съдействието на Академичното ръководство. Научният форум откри зам.-ректорът доц.д-р Теодора Димитрова. В приветствието си към участниците и организаторите, тя заяви, че с този форум се продължава затвърждаването на „водещата позиция на Стопанска академия като научен и образователен център в България”. Доц. Димитрова  увери студентите-информатици, че те се обучават за професионалисти в един от динамично развиващите се сектори и им пожела:  „Поставяйте си високи цели и ги реализирайте своевременно, бъдете успяващи и преуспяващи”.

Успех на участниците във форума пожела и деканът на факултет „Мениджмънт и маркетинг” – доц. д-р Виолета Краева. „Обучението на студентите – информатици е трудна и отговорна задача, която ние – вашите преподаватели изпълняваме с необходимата системност и всеотдайност” – каза доц.Краева. По думите й, програмирането е една „високо интелектуална и креативна творческа дейност”, която изисква умения за логическо мислене. „Ние вярваме във вашите способности и качества, вярвайте и вие, и работете упорито за да постигнете големи успехи в бъдещата си професионална реализация” – пожела на студентите доц. Краева. 

Важната роля на логиката за компютърните науки подчерта при откриването на форума и ръководителят на катедра „Бизнес информатика” – доц. д-р Веселин Попов. По думите му, логиката е определена като „математиката” на компютърните науки. Говорейки за широкото приложение на информационните технологии и системи във всички сфери на живота, доц.Попов  подчерта, че студентите, завършващи спец. „Бизнес информатика” намират широка реализация в практиката като проектанти, програмисти, супервайзъри, мениджъри на IT проекти, анализатори на база данни, специалисти по обработка на графичната информция и много други професии. Представяйки програмата за обучение на студентите в тази специалност, доц. Попов зааяви, че научният форум „Теоретични и логически основи на програмирането”  е естествено  допълнение към учебната програма, където студентите могат да премерят своите знания в областта на логическото мислене, която е „основополагаща” за процеса програмиране.

Успех на участващите студенти в научния форум пожела и доц. д-р Красимир Шишманов – ръководител на научна секция към Образователен и кариерен център при Стопанска академия.

Във форума се включиха 52 студенти, основната част от които са   втори и трети курс, спец. „Бизнес информатика”, но към състезанието проявиха интерес и взеха участие студенти и от други специалности. Форумът се проведе под формата на интерактивен електронен тест, който включваше въпроси и задачи, изискващи от участниците да демонстрират знания и умения, свързани с фундаменталните теоретични основи на информатиката и програмирането. В условията на оспорвана конкуренция, състезанието спечели Пламен Иванов Минчев, студент от 25-та група, трети курс, специалност „Бизнес информатика“, който постигна състезателен бал 88 точки от 100 възможни. 

На второ място със състезателен бал 76 т. се класираха Боряна Илиева Тодорова, студентка от 23-та група, втори курс, специалност „Бизнес информатика“ и Реджеп Реджепов Трампов, студент от 25-та група, трети курс, специалност „Бизнес информатика“. На трето място със състезателен бал 71 т. се класираха студентите Антон Стоянов Петров (25-та група, трети курс, специалност „Бизнес информатика“), Иван Любомиров Лунов (25-та група, трети курс, специалност „Бизнес информатика“) и Иван Антонов Панчев (24-та група, трети курс, специалност „Бизнес информатика“).

Класираните на първите три места бяха наградени с почетни грамоти от ръководителя на катедра „Бизнес информатика” доц. д-р Веселин Попов.