Учебен план

Учебен план на МП „Електронен бизнес и дигитални пазари“

Форма на обучение: Дистанционно - икономисти

Завършили ОКС „Бакалавър“: икономически специалности

Учебен план на МП „Електронен бизнес и дигитални пазари“

Форма на обучение: дистанционна

Завършили ОКС „Бакалавър“: икономически специалности

Учебен план на МП „Електронен бизнес и дигитални пазари“

Форма на обучение: дистанционна

Завършили ОКС „Бакалавър“: неикономически специалности

Дисциплина З/И* Л У Кредити
1 семестър
Икономикс (Микроикономика и макроикономика) 3 90 0 7
Финанси 3 90 0 8
Счетоводство 3 90 0 8
Въведение в информационните системи 3 90 0 7
2 семестър
Основи на бизнес информатиката 3 90 0 7
Операционни системи 3 90 0 8
Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи 3 90 0 7
Обектно-ориентирано програмиране 3 90 0 8
3 семестър
Бази данни 3 90 0 7
Компютърни мрежи 3 90 0 8
Системен анализ и проектиране 3 90 0 8
Приложно програмиране 3 90 0 8
4 семестър
Бизнес информационни системи 3 90 0 8
Приложен софтуер 3 90 0 7
Информационни технологии в бизнеса 3 90 0 8
Бизнес интелигентност и анализ на данни 3 90 0 7
5 семестър
Корпоративни мрежови архитектури 3 105 0 9
Електронен бизнес 3 105 0 9
Фирмен контролинг И-1 105 0 9
Облачни изчисления и среди И-1 105 0 9
Магистърски семинар 3 45 0 3
6 семестър
Магистърски колоквиум 3 15

* З – Задължителна; И – Избираема.

Учебен план на МП „Електронен бизнес и дигитални пазари“

Форма на обучение: дистанционна

Завършили ОКС „Бакалавър“: след колеж

Дисциплина З/И* Л У Кредити
1 семестър
Основи на бизнес информатиката 3 90 0 7
Операционни системи 3 90 0 8
Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи 3 90 0 7
Обектно-ориентирано програмиране 3 90 0 8
2 семестър
Бази данни 3 90 0 7
Компютърни мрежи 3 90 0 8
Системен анализ и проектиране 3 90 0 8
Приложно програмиране 3 90 0 8
3 семестър
Бизнес информационни системи 3 90 0 8
Приложен софтуер 3 90 0 7
Информационни технологии в бизнеса 3 90 0 8
Бизнес интелигентност и анализ на данни 3 90 0 7
4 семестър
Корпоративни мрежови архитектури 3 105 0 9
Електронен бизнес 3 105 0 9
Фирмен контролинг И-1 105 0 9
Облачни изчисления и среди И-1 105 0 9
Магистърски семинар 3 45 0 3
5 семестър
Магистърски колоквиум 3 15

* З – Задължителна; И – Избираема.