Дипломиране

Връчване на дипломите на ОКС „Магистър“ – 13 май 2016 г.

Връчване на дипломите на ОКС „Бакалавър“ – дипломирани юли 2015 г.

Връчване на дипломите на випуск 2013 – магистърско обучение

Връчване на дипломите на випуск 2012 – магистърско обучение