Ученически прояви

Курс по "Програмиране на уеб приложения с PHP" за ученици

Открита лекция Интернет на нещата пред ученици от ДТГ "Димитър Хадживасилев"

Национално ученическо състезание по Бизнес информатика – 2016 г.

Национално ученическо състезание по Бизнес информатика – 2014 г.