Научни форуми

Юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020”

Юбилейна научна конференция “ИТ – стратегически приоритет в икономиката на знанието”

Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия”