Обучение

Двудневно практическо обучение на студенти от спец. „Бизнес информатика“ проведено от екип на „ДиУеър“ - София

Практическо обучение"Създаване на уеб-базирани приложения с dWare OS – специалисти от фирма „Ди уеър“" - София

Семинарно занятие "Windows Server: виртуални машини, активна директория и групови политики" - Деян Василев - НАП Плевен

„Възможности на езиците C++ и C# за разработване на интерактивни графични приложения” - Йордан Гюрчев от Hardlight - Великобритания

Семинарно занятие "Центровете за данни в корпоративната ИТ инфраструктура" – Юлий Минчев