Научна дейност

26.04.2017
Наши студенти участваха в международен научен симпозиум на тема ”Публична администрация и конкурентоспособност на услугите в контекста на устойчивото развитие”.

Още...

20.05.2015
Студентска научна сесия, посветена на съвременни тенденции в развитието на информационните технологии, предизвика участници от Украйна, Молдова, Англия, и ...

Още...

10.10.2014
Студентски научен форум в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” даде възможност на възпитаниците на Свищовското висше училище да представят свои научни изследвания в областта на икономическата наука.

Още...

07.10.2014
Студентска научна сесия, организирана от четирите факултета на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” даде възможност на възпитаниците на Свищовското висше училище да представят свои научни изследвания...

Още...

22.05.2013
Първата видеоконференция със студентско участие проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с Академията за икономически науки в Молдова.

Още...

10.05.2012
Студентски форум под надслов „Теоретични и логически основи на програмирането” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 10.05.2012, организиран от катедра „Бизнес информатика” със съдейст...

Още...