Новини и събития

28/03/2018
Публична лекция на тема „Иновативен подход при изграждане на Web приложения посредством dWareOS” се проведе в Стопанска академия.

Още...

28/02/2018
Възможности за студентски стаж представи пред студенти от специалност „Бизнес информатика” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” представи Prime Holding JSC

Още...

07/01/2018
В съответствие със сключеното рамково споразумение с „Прайм Холдинг“ от учебната 2017/2018 година между 30 и 50% от семинарните занятия на студентите редовно обучение по четири дисциплини се водят от ...

Още...

30/05/2017
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов сключи на 30 май 2017 г. Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с „Прайм Холдинг“ АД

Още...

26/04/2017
Наши студенти участваха в международен научен симпозиум на тема ”Публична администрация и конкурентоспособност на услугите в контекста на устойчивото развитие”.

Още...

28/03/2017
Завърши безплатният курс по „Основи на програмиране на уеб приложения с PHP“ за ученици от гр. Свищов и региона организиран от катедра „Бизнес информатика“

Още...

22/03/2017
Публична лекция на тема „Post-ERP Era!“, организирана от катедра „Бизнес информатика“ с гост-лектор Димитър Димитров – търговски директор на „И Ар Пи България“ ООД бе проведена в Стопанска академия „...

Още...

01/02/2017
Катедра „Бизнес информатика” проведе ученическо състезание в Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Професор Асен Златаров” в гр. Плевен

Още...

<< 1 2 3 4 5 6 >>