Новини и събития

29/09/2020
Задочен докторант Александър Петров, с научен ръководител проф. д-р Красимир Шишманов успешно защити докторска дисертация

Още...

11/06/2020
Катедра "Бизнес информатика" организира онлайн презентация за представяне възможностите за обучение по специалност "Бизнес информатика"

Още...

07/04/2020
Катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе за първи път онлайн традиционното Национално ученическо състезание.

Още...

11/07/2019
На 11.07.2019 се дипломира поредният випуск студенти от МП „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“

Още...

04/07/2019
Деан Белев, завършил специалност „Бизнес информатика” в Стопанската академия е обявен за един от стоте най-влиятелни хора в световната телеком индустрия

Още...

27/03/2019
Айхан Ариф, четвъртокурсник от специалност "Бизнес информатика" успешно премина във втората фаза, започвайки работа като стажант-програмист на шестмесечен трудов договор в Прайм Холдинг АД.

Още...

16/11/2018
Двустранно споразумение за сътрудничество подписаха ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, доц. д-р Иван Марчевски и управителят на ДиУеър ЕООД – София, Симеон Зафиров.

Още...

14/11/2018
Проведе се онлайн лекция на тема „Бизнес интелигентност за вземане на решения”, организирана от катедра „Бизнес информатика”

Още...

1 2 3 4 5 6 >>