Новини и събития

07/01/2018
В съответствие със сключеното рамково споразумение с „Прайм Холдинг“ от учебната 2017/2018 година между 30 и 50% от семинарните занятия на студентите редовно обучение по четири дисциплини се водят от ...

Още...

30/05/2017
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов сключи на 30 май 2017 г. Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с „Прайм Холдинг“ АД

Още...

26/04/2017
Наши студенти участваха в международен научен симпозиум на тема ”Публична администрация и конкурентоспособност на услугите в контекста на устойчивото развитие”.

Още...

28/03/2017
Завърши безплатният курс по „Основи на програмиране на уеб приложения с PHP“ за ученици от гр. Свищов и региона организиран от катедра „Бизнес информатика“

Още...

22/03/2017
Публична лекция на тема „Post-ERP Era!“, организирана от катедра „Бизнес информатика“ с гост-лектор Димитър Димитров – търговски директор на „И Ар Пи България“ ООД бе проведена в Стопанска академия „...

Още...

01/02/2017
Катедра „Бизнес информатика” проведе ученическо състезание в Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Професор Асен Златаров” в гр. Плевен

Още...

26/11/2016
Катедра „Бизнес информатика“ организира безплатен курс за ученици от 11 и 12 клас „Основи на програмирането на Уеб приложения на PHP“

Още...

22/11/2016
Доц. д-р Агоп Саркисян е удостоен с титлата „Почетен професор” на Черниговския национален технологически университет – гр. Чернигов, Украйна.

Още...

1 2 3 4 5 >>