Юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020”

<< 1 2