Връчване на дипломите на ОКС „Магистър“ – 13 май 2016 г.

1